Ta­voit­teet

Vasemmistoliiton työskentelyn ja politiikan keskiössä on kolme teemaa: tasa-arvo, ympäristö ja työn tulevaisuus.

Vasemmistoliitto tekee työtä kaikille oikeudenmukaisen Suomen puolesta. Me haluamme, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus riittävään toimeentuloon, kattaviin julkisiin palveluihin, laadukkaaseen ja turvalliseen terveydenhuoltoon ja hoivaan. Rakennamme yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi saa mahdollisuuden laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja peruskouluun, jokainen pääsee lääkäriin nopeasti ja jossa jokaisella on yhtäläinen mahdollisuus kohtuuhintaiseen kotiin.

Meidän Suomessamme kukaan ei jää yksin. Meidän Suomemme on ekologisesti ja ilmastollisesti kestävä. Meidän Suomessamme työllä elää ja työssä jaksetaan. Tehdään yhdessä Suomesta entistä parempi paikka asua ja elää. Kaikille, ei harvoille!

Luom­me työ­tä pa­nos­ta­mal­la osaa­mi­seen

Suomi menestyy parhaiten, kun jokaisella maamme työikäisellä on mahdollisuus reiluun ja turvalliseen työelämään – iästä, koulutuksesta, ammatista ja työmarkkina-asemasta riippumatta. Meidän tavoitteemme on yksinkertainen: haluamme rakentaa Suomesta tasa-arvoisen työelämän kärkimaan, jossa työtehoa kasvatetaan työhyvinvointia ja ammattiosaamista lisäämällä, ei työntekijöitä kurittamalla.

Lue lisää

Tor­jum­me päät­tä­väi­ses­ti il­mas­ton­muu­tos­ta

Kestävä siirtyminen vähähiiliseen yhteiskuntaan on hyvinvointivaltion rakentamiseen verrattavissa oleva tehtävä. Me torjumme ilmastonmuutosta ja reagoimme sen aiheuttamiin uhkiin. Rakennamme ekologisesti kestävämpää Suomea. 

Lue lisää

Vä­hen­näm­me köy­hyyt­tä ja kit­kem­me eriar­voi­suut­ta

Suomi on jakautumassa: toisilla menee hyvin ja toiset jäävät kelkasta. Me haluamme kääntää tämän kehityksen ja teemme politiikkaa, joka tähtää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja inhimillisyyden kasvuun sekä taloudellisesta epävarmuudesta johtuvan eriarvoistumisen kitkemiseen. Rakennetaan yhdessä tasa-arvoinen ja yhdenvertainen Suomi.

Lue lisää