Ta­pah­tu­mat

Tältä sivulta löydät Helsingin Vasemmiston piirin ja osastojen tapahtumat. Lämpimästi tervetuloa mukaan tutustumaan meihin ja toimintaamme!

Jokaisella vasemmiston tapahtumien osallistujalla on oikeus turvalliseen tapahtumaan. Paras tapa taata tämä oikeus jokaiselle on, että me kaikki vastaamme omasta toiminnastamme ja noudatamme turvallisemman tilan periaatteita. Turvallisemman tilan periaatteiden noudattaminen on tapa edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä syrjimättömyyttä ihmisten välillä.

Lue vasemmiston turvallisemman tilan periaatteet täältä.

Oletko tapahtumajärjestäjä? Ilmoita tapahtumasi viestintää varten tämän lomakkeen kautta!

Lo­ka­kuu

13.10.2022   |   Puoluetoimisto, Merikotkasali, Lintulahdenkatu 10

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus te­ko­ä­lyn yh­teis­kun­nal­li­sis­ta vai­ku­tuk­sis­ta

Miten tekoäly vaikuttaa yhteiskuntaan ja mitä vasemmisto ajattelee asiasta? Tervetuloa pohtimaan asiaa kanssamme!

Lue lisää

23.10.2022   |   Puoluetoimisto, Merikotkasali

Vai­ku­ta Va­sem­mis­tos­sa -kou­lu­tus

Vaikuta vasemmistossa -tilaisuudessa tutustutaan vasemmistoliittoon ja jaetaan ajatuksia paikallistoiminnan kehittämisestä. Tervetuloa mukaan!

Lue lisää

25.10.2022   |   Vartiokylän työväentalo, Rusthollarinkuja 3

Kes­kus­te­lu­ti­lai­suus si­säi­ses­tä de­mo­kra­tias­ta ja osal­li­suu­den li­sää­mi­ses­tä Hel­sin­gin Va­sem­mis­ton toi­min­nas­sa

Helsingin Vasemmiston jäsen, tule keskustelemaan osallisuuden lisäämisestä järjestössämme!

Lue lisää

29.10.2022   |   Vartiokylän työväentalo, Rusthollarinkuja 3

Va­sem­mis­to­kirp­pis!

Tule myyjäksi, tekemään löytöjä ja tapaamaan ihmisiä uuteen tapahtumaan!

Lue lisää