Sel­ko­kie­li­set ta­voit­teet kun­ta­vaa­leis­sa 2021

Tällä sivulla kerrotaan pääkohdat Vasemmistoliiton tavoitteista. Kuntavaaleissa valitaan jäsenet kaupunginvaltuustoon, joka päättää Helsingin toiminnasta ja taloudesta.

Hyvät lähipalvelut

Kaikilla Helsingissä on oikeus hyviin palveluihin omalla alueellaan. Alueella on hyvä asua, kun siellä on oma päiväkoti, koulu, kirjasto, terveyskeskus, sosiaaliasema ja liikuntapaikkoja. Lapsen täytyy päästä päiväkotiin, joka on hänen kotiaan lähinnä.

Hyvät joukkoliikenteen yhteydet ovat tärkeitä, jotta arki toimii. Joukkoliikennettä ovat bussit, lähijunat, metro ja raitiovaunut. Lisäksi tarvitaan kunnollisia kävelyteitä ja pyöräteitä.

Kasvatus ja koulutus tuovat tasa-arvoa

Helsinki on Suomen rikkain kunta, ja sillä riittää rahaa kasvatukseen ja koulutukseen. Tämä tuo tasa-arvoa lapsille ja nuorille. Lisäksi Helsinki varaa riittävästi rahaa lukiolle ja ammattikouluille, joiden opetus muuttuu ilmaiseksi tänä syksynä. Kun peruskoulu loppuu, nuori saa apua opiskelupaikan löytämiseen.

Kouluissa täytyy olla tarpeeksi opinto-ohjaajia, psykologeja ja kuraattoreita, jotka tukevat erilaisia oppijoita. Jokaisella lapsella on oikeus päivähoitoon, vaikka vanhempi on kotona esimerkiksi työttömyyden takia.

Ympäristö on tärkeä

On tärkeää suojella kaupungin luontoa ja puistoja, jotta kaupunkilaiset voivat hyvin. Haitallisia päästöjä täytyy vähentää, jotta ilmanlaatu paranee.

Kivihiilen käyttö täytyy lopettaa jo vuoteen 2025 mennessä, koska siitä on paljon haittaa ympäristölle. Hyvät joukkoliikenteen yhteydet ja edulliset liput ovat tärkeitä, sillä niiden avulla voidaan vähentää liikenteen päästöjä.

Oikeus terveyteen ja hyvinvointiin

Hoitoon täytyy päästä nopeasti eli viikon sisällä. Tämä koskee terveydenhuoltoa, mielenterveyspalveja ja päihdepalveluja. Lastensuojeluun ja perheiden tukemiseen tarvitaan enemmän rahaa.

Vanhusten hyvästä hoidosta ja asumisesta täytyy huolehtia kotihoidossa ja palveluasumisessa. Jokaisella on oikeus hyvään vanhuuteen. Hoitajien täytyy saada riittävästi palkkaa ja hyvät työolot. Näin saamme tarpeeksi hoitajia, joilla on hyvä ammattitaito.

Paperittomien ihmisten täytyy päästä kiireettömään hoitoon. Paperiton tarkoittaa, että ihminen elää Suomessa ilman laillista oleskeluoikeutta.

Ihmisten täytyy saada monipuolista apua ongelmiinsa, ja eri ammattilaisten täytyy tehdä yhteistyötä. Ongelmien estäminen etukäteen on halvempaa kuin niiden korjaaminen jälkikäteen.

Työtä ja riittävä palkka

Helsingin täytyy olla hyvä työnantaja ja palkata riittävästi työntekijöitä. Kaupungin työntekijöiden palkan täytyy olla vähintään 2000 € kuukaudessa.

Moni on menettänyt työnsä koronan takia. Helsingin täytyy tehdä suunnitelma, miten se auttaa näitä ihmisiä saamaan töitä. Myös nuoria täytyy auttaa saamaan töitä.

Kaupungin hankinnat täytyy suunnitella niin, että myös pienet yrittäjät voivat osallistua tarjouskilpailuihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja ei saa antaa yritysten vastuulle. Yritykset voivat kuitenkin täydentää palveluja.

Kaupungin täytyy valvoa, että sen työpaikoilla kunnioitetaan ihmisoikeuksia. Toimintaan ei saa liittyä riistoa tai ihmiskauppaa. Tämä koskee myös toimintaa, jonka kaupunki ostaa yrityksiltä.

Kohtuuhintainen koti ja toimivaa rakentamista

Asuminen on liian kallista Helsingissä. Asumisesta täytyy tehdä halvempaa. Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrää täytyy lisätä nopeasti.

Asunto on ihmisoikeus. Kaupunki huolehtii siitä, että kodittomille ihmisille löytyy koti.

Helsinki suosii ympäristöystävällistä rakentamista. Kaupunki varmistaa, että uusien rakennusten laatu hyvä.

Hyvä Helsinki kuuluu jokaiselle meistä

Helsingin kaupunki edistää tasa-arvoa ja osallisuutta. Kaikilla täytyy olla mahdollisuus koulutukseen, työhön ja palveluihin, joita tarvitsee. Myös miesten ja naisten tasa-arvoa vahvistetaan.

Vammaisten palvelujen täytyy olla saavutettavia. Palveluja täytyy parantaa esimerkiksi niin, että liikuntarajoitteiset ihmiset saavat matkustaa ilmaiseksi joukkoliikenteessä.

Kaupunki estää syrjäytymistä harrastustakuun avulla. Se tarkoittaa, että jokainen lapsi tai nuori saa harrastaa ainakin yhtä mieluista asiaa.

Eri kielet ja kulttuurit ovat Helsingin etu. Kiusaaminen, vihapuhe ja rasismi ovat kiellettyjä. Päätöksenteossa otetaan aina huomioon ihmisoikeudet ja kestävä kehitys.


Nämä tavoitteet perustuvat Vasemmistoliiton kuntavaaliohjelmaan. Tavoitteet on hyväksynyt Helsingin Vasemmistoliiton piirihallitus 13.1.2021.