Po­lii­tik­ko­jen on pe­las­tet­ta­va kult­tuu­ri- ja ta­pah­tu­ma-ala Hel­sin­gis­sä

Helsingin on tunnistettava ja tunnustettava kulttuurialan ahdinko koronan, epävarmuuden ja palkkakuopan keskellä. Helsinki on tunnettu vahvasta kulttuuristaan ja ala myös työllistää suorasti ja epäsuorasti valtavan määrän kaupunkilaisia. Pitkittyneiden koronarajoitusten myötä poliitikkojen on pelastettava kulttuuri- ja tapahtuma-ala.

Helsingin Vasemmisto vaatii kaupungilta seuraavia toimia:

– Tapahtumien järjestäminen turvallisuusohjeistuksilla avataan välittömästi – samat säännöt kuin muullekin toiminnalle. Kaupungin on vaadittava tätä aluehallintovirastolta(AVI).

– Kaupungin järjestettävä työskentely- ja toimitiloja.

– Uudet taidemuodot ja poikkitaiteelliset toimijat avustusten piiriin, ja samalla avustuksiin varattuja määrärahoja nostettava.

– Kaupungin tukemissa kulttuuritapahtumissa kaikkien työntekijöiden saatava asianmukainen korvaus työstään.

– Itsensätyöllistäjiä tuettava toimitilojen hankinnassa.

– Kulttuurialan pakkoyrittämiselle on sanottava selkeä ei.

– Näyttämötiloja myös vapaille ryhmille.

– Lisätään kulttuuritoimintaa, kuten teatteria, museokäyntejä, kirjailijavierailujita tai musiikkiesityksiä päiväkotien, koulujen, sosiaali- ja vanhuspalveluiden toimintaan.

– Kulttuurialan tilat vuokravapaiksi, kunnes koronakriisin vaikutukset ovat ohi.

– Lisätään monivuotisia avustussopimuksia kulttuurialan toimijoiden kanssa.

– Kulttuuri- ja tapahtuma-alalle starttituki rajoituskauden loppuessa toiminnan uudelleen käynnistämiseen.

– Prosenttiperiaate laajennettava niin, että sen toteuttamiseen sitoutetaan myös isot yksityiset rakennushankkeet.

 

Tämä kannanotto on hyväksytty Helsingin Vasemmistoliiton piirihallituksen kokouksessa 2.6.2021