Hel­sin­gin Va­sem­mis­to­liit­to ni­me­si en­sim­mäi­set eh­dok­kaan­sa ke­vään 2023 edus­kun­ta­vaa­lei­hin

Ehdokkaiksi nimettiin Pohjoismaiden vihreän vasemmiston pääsihteeri Mia Haglund, kansanedustaja Mai Kivelä, Suomen musiikkioppilaitosten liiton toiminnanjohtaja Minja Koskela ja sosiaali- ja terveysministerin erityisavustaja Petra Malin.
Mia Haglund, Mai Kivelä, Minja Koskela ja Petra Malin. Kuvat: Pinja Nikki.

“Seuraavat eduskuntavaalit ovat äärimmäisen tärkeät vaalit erityisesti pienituloisten kannalta. Energiakriisi ja hintojen nousu näkyvät tavallisten ihmisten kauppakasseissa. Vasemmistoliitto lähtee näihin vaaleihin puolustamaan kaikkien oikeutta elää hyvää elämää tässä maassa”, kertoo vasemmiston valtuustoryhmän puheenjohtajana toimiva Haglund.

“On erityisen tärkeää jatkaa voimallisesti työtä ilmastokriisin ja luontokadon hillitsemiseksi, joka on edellytys myös ihmisten hyvinvoinnille ja tasa-arvon edistämiselle. Reilun siirtymän toteuttaminen on tavoitteidemme keskiössä. Luonnon monimuotoisuutta suojellaan antamalla lisää tilaa luonnolle suojelun keinoin mutta myös osana ihmisten elinympäristöjä”, kansanedustaja Kivelä toteaa.

Vasemmistoliitto on saanut hallitusvastuussa toteutettua monia hyvinvointia lisääviä uudistuksia, kuten maksuttoman toiseen asteen koulutuksen. Perusetuuksia on korotettu ja talouspoliitiikka on ollut koronapandemian keskellä onnistunutta. Työtä on silti edelleen tehtävänä.

“Ympäristön kantokyvyn on asetettava raamit talouspolitiikalle, jonka tulee perustua ihmisten arjen parantamiseen ja tasa-arvon lisäämiseen. Koronakriisin aikana globaalissa mittakaavassa kävi niin, että rikkaat rikastuivat, köyhät köyhtyivät ja erityisesti naisvaltaisille aloille osui kohtuuton kuorma. Koronan jälkiä korjataan vielä pitkään ja se tulee tehdä niin, että jokaisesta ihmisestä pidetään huolta”, kaupunginvaltuutettuna toimiva Koskela jatkaa.

”Tulevalla vaalikaudella on varmistettava, että kaikilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa hoito ja palvelut, myös mielenterveyden ongelmiin. Palveluiden rahoituksen on oltava riittävää. Lastensuojelu tarvitsee kokonaisuudistuksen ja meidän on tehtävä kaikki voitavamme julkisen sektorin vakavan henkilöstöpulan ratkaisemiseksi”, Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnassa vaikuttava Malin päättää.

Helsingin Vasemmistoliitto tulee nimeämään yhteensä 23 ehdokasta vaaleihin. Loput ehdokkaat tullaan nimeämään loppuvuoden 2022 aikana. Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023.

  • Sinustako kansanedustaja? Lue lisää täältä ja hae ehdokkaaksi!