Yri­tys pe­rus­ti päi­vä­ko­din va­ras­toon ohi lu­pa­pro­ses­sin – Sil­via Mo­dig: Seu­rauk­set kaa­tu­vat kau­pun­gin har­teil­le

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto päätti tänään pitämässään kokouksessa evätä tilapäisen rakennusluvan luvattomasti perustetulta yksityiseltä päiväkodilta, jonka käytössä olevien tilojen turvallisuutta ja terveellisyyttä ei voida varmistaa. Ankkalampi-ketju avasi heinäkuussa 2018 päiväkodin Lauttasaaren Vattuniemenkadulle osittain maan alla sijaitsevaan teollisuuskiinteistöön, joka on aiemmin toiminut varastotilana. Päiväkodin toiminta aloitettiin ennen kuin tilojen muuttamisesta päiväkodiksi oli jätetty lopullinen hakemus.

Rakennusluvan eväämän jaoston mukaan tilat eivät sovellu päiväkotikäyttöön, sillä niiden turvallisuudesta ei ole varmuutta, minkä lisäksi paloturvallisuus on selvästi puutteellinen. Asemakaavoituksesta vastaavien virkamiesten mukaan teollisuusalue ei myöskään ole sopiva paikka päiväkodille. Jaoston mukaan tilojen käyttöönotto olisi edellyttänyt rakennusluvan saamista ennen päiväkodin käyttöönottoa, missä yhteydessä olisi varmistettu tilan terveellisyys ja turvallisuus. Koska Ankkalampi on kesän aikana remontoinut tiloja itsenäisesti, ei kaupungilla ole jälkikäteen mahdollisuutta varmistua siitä, mitä muutostöitä on toteutettu ja miten. Lisäksi tiloissa on todettu olevan puutteita ilmanvaihdossa, joka on toteutettu 1970-luvulla sillä oletuksella, että tila säilyy varastona myös tulevaisuudessa.

Ympäristö- ja lupajaoston puheenjohtajan Silvia Modigin mukaan rakennusluvan tärkein funktio on tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen, eikä yhdelläkään toimijalla ole oikeutta ohittaa lupaprosessia.

“Tilojen on oltava varmasti kaikilta osin kunnossa ennen kuin lapset aloittavat päivähoidon, eikä tästä voi tinkiä. Helsingissä on tämän osalta kaikille toimijoille samat pelisäännöt. On räikeää välinpitämättömyyttä aloittaa päiväkotitoiminta ilman asianmukaisia lupia. Lauttasaaressa, kuten monilla muillakin alueilla, on vajetta päiväkotipaikoista, mutta sitä ei voi ratkaista perustamalla laittomia päiväkoteja”, Modig sanoo.

Ankkalammen päiväkodin käytössä oleva rakennus on valmistunut vuonna 1961, josta lähtien se on toiminut varastona. Kaupunki ei ole pystynyt selvittämään, mitä tiloissa on varastoitu.

“Se, toimiiko tila pedagogisesti, on eri asia kuin onko se turvallinen. Vaikka tila olisi kuinka viihtyisä, voi se olla turvallisuuden kannalta sopimaton päiväkodiksi. Esimerkiksi verstastoiminta voi jättää tilaan myrkkyjä, joita ei paljaalla silmällä erota.”

Ympäristö- ja lupajaosto kuuli kokouksessaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialan sekä rakennusvalvonnan edustajia. Rakennusvalvonnan mukaan Vattuniemenkadun tapaus ei ole ainoa laatuaan, vaan ongelmia on useissa Ankkalammen, mutta myös muiden yksityisten toimijoiden ylläpitämissä päiväkodeissa.

Modig muistuttaa, että viime kädessä luvattomista päiväkodeista koituvat ongelmat kaatuvat kaupungin käsiin. Vattuniemenkadun osalta jaosto edellyttää, että päiväkodin toiminta lopetetaan nyt käytössä olevissa tiloissa.

“Päiväkotipaikan tarjoamisesta on aina viime kädessä vastuussa kaupunki. Luvattomien päiväkotien lopputulemana voi pahimmillaan olla tilanne, jossa kaupungilla on yhtäkkiä suuri määrä lapsia, joille on löydyttävä päiväkotipaikka. Vaikka päiväkoteja rakennetaan koko ajan lisää, Helsingin kasvaessa meillä on pysyvä vaje paikoista. Luvattomista päiväkodeista aiheutuva lisäpaikkojen tarve pahentaa tilannetta entisestään ja aiheuttaa sen, että entistä harvemmalle perheelle pystytään tarjoamaan päiväkotipaikkaa läheltä kotia.”

Modig vaatii kaupunkia ottamaan välittömästi päiväkotipaikkojen riittävyyden erityiseen tarkasteluun.

“Nyt on kartoitettava vaje, analysoitava lapsimäärien ennusteet ja käytävä läpi kaavasuunnitelmat, jotta voimme päätellä, minne päin lähivuosina on erityisesti tulossa päiväkoti-ikäisiä lapsia. Tämän jälkeen on tehtävä suunnitelma siitä, miten vaje kurotaan umpeen.”

 

Lisätiedot:
Silvia Modig
silvia.modig@eduskunta.fi