Vuo­si­kat­saus 2023: Mi­tä olem­me saa­neet ai­kaan tä­nä vuon­na?

Vasemmistoliitto on vaikuttanut voimakkaasti Helsingissä tänä vuonna. Valtuustoryhmä on tehnyt töitä etenkin sen eteen, että oikeistohallituksen leikkaukset eivät osuisi helsinkiläisiin niin kovaa.

Töitä on tehty asumisen hinnan hillitsemiseksi ja eriarvoisuuden purkamiseksi, sosiaali- ja terveyspalveluiden puolustamiseksi ja luonnon suojelemiseksi. Olemme puolustaneet niin kulttuuria ja liikuntaa, koulutusta ja varhaiskasvatusta kuin työntekijöitäkin.

Vasemmistoliitto on ollut kokoaan suurempi voima Helsingissä myös tänä vuonna, sillä olemme saaneet monia tavoitteitamme läpi. Tässä listattuna 52 nostoa onnistumisista:

 

TALOUS JA TYÖNTEKIJÄT

 1. Hekan vuokrankorotuksiin ja Hason vastikkeiden korotuksiin helpotusta! Vaatimuksestamme kaupunki pääomittaa Hekaa ja Hasoa 20 miljoonalla, jotta asumisen hinnan nousua saadaan kohtuullistettua.
 2. Palkkaohjelmaa jatketaan! Kaupungin työntekijöiden palkkakehitysohjelmaa jatketaan samalla tasolla kuin viime vuonna ja vaatimuksestamme palkankorotuksia ohjataan etenkin pienituloisimmille työntekijöille.
 3. Työmatkaetua korotetaan! Henkilöstön työmatkasetelin arvoa korotetaan 240 eurosta 300 euroon.
 4. Liikunta- ja kulttuurisetelistä pysyvä etu kaupungin työntekijöille! 
 5. Palvelukeskus Helsingin omaa tuotantoa jatketaan! Kaupungin omaa ruoantuotantoa pyrittiin pitkään ulkoistamaan. Saimme turvattua investoinnin omaan tuotantolaitokseen, joka mahdollistaa laadukkaat ja vastuullisesti tuotetut ateriat päiväkotilapsille, koululaisille ja ikäihmisille myös jatkossa. 
 6. Palkkakriisin pahin vaihe selätettiin! Olemme vaatineet ja vastuuttaneet kaupunkia ratkaisemaan palkanmaksun ongelmat.
 7. Lisää kohtuuhintaisia asuntoja myös rikkaiden alueille! Ryhmäaloitteessamme vaadimme selvitystä siitä, miten keskusta-alueelle ja muualle Etelä-Helsinkiin voitaisiin lisätä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen määrää.

 

KOULUTUS, LAPSET JA NUORET

 1. Koulunuorisotyö tullaan vakinaistamaan ja sitä myös laajennetaan! Tämä tuo lisää turvallisia aikuisia kouluihin.
 2. Ei enää koulutusleikkauksia! Koulutuksen rahoitusta vahvistettiin tulevalle vuodelle.
 3. Koulujen välistä tasa-arvoa vahvistetaan! Koulujen eriarvoisuutta ehkäisevää tarveperustaista rahaa lisättiin.
 4. Puolustimme varhaiskasvatusta! Vaadimme varhaiskasvatuksen työntekijöiden työolojen ja palkkauksen parantamista ja sovimme lisärahoituksesta, jolla varhaiskasvatuksen henkilöstöä lisätään.
 5. Kouluihin anonyymi ilmoituskanava häirintään puuttumiseksi! Ilmoituskanava madaltaa kynnystä ilmoittaa häirinnästä, syrjinnästä ja kiusaamisesta.
 6. Lisää aurinkosuojia kouluihin, päiväkoteihin ja leikkipuistoihin! Jatkossa lapsia ja nuoria suojellaan paremmin UV-säteilyltä esimerkiksi istuttamalla varjostavia puita lasten leikkipaikoille.
 7. Laajempi kielitarjonta kouluihin! Teimme aloitteen peruskoulujen B2-kielitarjonnan laajentamisesta Helsingissä paljon puhuttuihin somaliaan, arabiaan ja viroon.

 

ILMASTO JA YMPÄRISTÖ

 1. Julkisen liikenteen lipunhintoja lasketaan! Viime vuonna jäimme yksin puolustamaan kohtuullisia lipunhintoja. Tänä vuonna tavoitteemme meni läpi.
 2. Hanasaaren kivihiilivoimala suljettiin! Tämä vähensi Helsingin kokonaispäästöjä viidenneksellä kertaheitolla.
 3. Investointeja ilmastokestävään liikkumiseen! Joukkoliikenteeseen, pyörä- ja kävelyteihin ohjattiin enemmän rahaa.
 4. Matokallion metsä pelastuu! Matokallioon suunnitellulle pikaluisteluhallille löydettiin uusi sopivampi tontti, eli metsää ei tarvitse kaataa rakentamisen tieltä.
 5. Stansvikin metsän rakentamista arvioidaan uudelleen. Myös jo aloitettu tierakentaminen jäi jumiin alueelta uudelleen löytyneen noron vuoksi. 
 6. Vanhat puut pitää säästää tonttirakentamisen yhteydessä! Tonttien rakentamisen yhteydessä puita ei saa enää kaataa noin vain, vaan kaatoon pitää hakea nyt lupa.
 7. Helsinki otti ilmastobudjetoinnin käyttöön!
 8. Luonnonsuojelun rahoitusta vahvistettiin!
 9. Uusia luonnonsuojelualueita perustetaan vähintään viisi vuodessa! Tänä vuonna uusia alueita on perustettu Varjakanpuistoon, Patterinmäelle, Veräjämäen metsään, Uussillanpuiston niityille, Hallainvuoreen, Pakilanmetsään ja Fastholmaan.
 10.  Pikaratikka aloitti liikennöinnin, vieläpä etuajassa!
 11.  Tekstiilijäte kiertoon! Teimme aloitteita tekstiilimateriaalin kierrätyksen parantamiseksi.
 12.  Puolustimme puistoja! Esitimme, että hinnoittelulla ohjataan esimerkiksi telemastoja pois puistoista.
 13.  Teimme aloitteen purotalkkareiden palkkaamisesta Helsinkiin virtavesiluonnon ennallistamiseksi!
 14.  Esitimme sähköautojen latauspisteille niiden tehokasta käyttämistä ja energiatehokkuutta edistävää hinnoittelua.
 15.  Teimme aloitteen lintuystävällisestä lasirakentamisesta.
 16.  Liikenteen päästöt alas! Vaadimme lisää ilmastotoimia etenkin liikenteen päästöjen painamiseksi alas.
 17.  Enemmän kävelykeskustaa! Espalla aloitettin kävelykatukokeilu ja Keskuskadu muutetaan joukkoliikennekaduksi.

 

KULTTUURI JA VAPAA-AIKA

 1. Kulttuurin, liikunnan ja nuorison korona-ajan avustuksista pysyviä! Lisäksi kulttuurin avustusten tasoa nostettiin puolella miljoonalla eurolla.
 2. Suomen harrastamisen malli jatkuu! Turvasimme jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastukseen koulupäivän yhteydessä.
 3. Lisää nuoriso-ohjaajia! Helsinkiläisten nuorten viihtyisyyttä lisäämään ja elämää tukemaan palkataan lisää nuorisotyöntekijöitä.
 4. Panostuksia lähiliikuntapaikkoihin! Helsinki parantaa edelleen kaupunkilaisten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Olemme tällä kaudella lähes tuplanneet liikuntapaikkainvestoinnit ja myös ylläpitoa parannetaan.
 5. Lasten kulttuurikummitoimintaa jatketaan!
 6. Taiteen perusopetusta laajennetaan! Opetusta lisätään erityisesti niillä alueilla, joilla sitä on vähemmän tarjolla.
 7. Kalasataman kirjasto etenee! Uusi kirjasto avataan tammikuussa 2024.
 8. Tyhjät tilat kaupunkilaisten käyttöön! Helsingissä on työstetty mallia, jonka avulla taiteilijat, kulttuurin tekijät ja kansalaistoimijat saavat tyhjillä olevia tiloja käyttöön kohtuullisella vuokralla.
 9. Puolustimme ja puolustamme edelleen Harjun nuorisotaloa!

 

IHMISOIKEUDET JA YHDENVERTAISUUS

 1. Terveyskeskuskäynnit pysyvät maksuttomina ensi vuonna!
 2. Vaatimuksestamme kaupunki selvittää sosiaali- ja terveyspalveluiden tasamaksujen huojentamista pienituloisille.
 3. Puolustimme sosiaali- ja terveyspalveluita leikkauksilta ja jatkamme työtä riittävän rahoituksen puolesta edelleen.
 4. Kaikille oikeus mielenterveyteen! Puolustimme kaikkien oikeutta saada tarvittavia mielenterveyspalveluita ja -kuntoutusta.
 5. Puolustimme ja puolustamme edelleen päihdepalveluiden saatavuuden ja hoitopolkujen parantamista. Helsinki päätti sitoutua vahvistamaan päihdepalveluiden vaikuttavuutta Huumekuolemien ehkäisyn Suomen mallin mukaisesti.
 6. Symppis Malmille! Teimme aloitteen päihdehaittoja vähentävän päiväkeskusverkoston laajentamisesta Koillis-Helsinkiin.
 7. Antirasismia palveluihin! Henkilöstöä koulutetaan tunnistamaan ja purkamaan rasismia. Yhdenvertaisuuskoulutuksia jatketaan.
 8. Humanitaarista apua Ukrainaan! Helsinki päätti tukea aktiivisesti Ukrainaa antamalla humanitaarista apua ja lahjoittamalla ensihoitoyksiköitä sekä koulu- ja päiväkotikalusteita.
 9. Humanitaarista apua Gazaan! Teimme aloitteen, jotta Helsinki tekisi päätöksen humanitaarisen avun antamiseksi Gazan siviilien auttamiseksi.
 10.  Saamelais- ja romanilasten oikeuksia vahvistettava! Teimme aloitteen, jotta saamelais- ja romanilasten oikeuksista ja hyvinvoinnista pidettäisiin parempaa huolta.
 11.  Torjumme segregaatiota! Päätimme lisätä lähiöiden viihtyisyyttä vauhdittamalla investointeja liikuntapaikkoihin ja puistoihin.
 12.  Puolustimme viimeiseen asti joukkoliikenteen tarkastusmaksun pitämistä kohtuullisena.