Vuo­si­kat­saus 2022: Mi­tä olem­me saa­neet ai­kaan tä­nä vuon­na?

Vasemmistoliitto otti puolitoista vuotta sitten vuoden 2021 kuntavaaleissa vaalivoiton. Äänimäärämme kasvoi ja saimme yhden valtuutetun paikan lisää. Voitto näkyy konkreettisesti siinä, millaista politiikkaa Helsingissä tehdään. Olemme saaneet monia tavoitteitamme läpi vuonna 2022. 

Vasemmiston valtuustoryhmä on puolustanut erityisesti koulutusta ja varhaiskasvatusta, ympäristötoimia, työntekijöiden asemaa, kulttuurin ja vapaa-ajan palveluita tasapuolisesti ympäri kaupunkia sekä oikeudenmukaisempaa taloudenpitoa.

Paljon on vielä työtä jäljellä, mutta pienistäkin askeleista eteenpäin on syytä iloita.

 

Koulutus, lapset ja nuoret

 1. Ei enää koulutusleikkauksia! Tämän vuoden budjetissa koulutuksen rahoitusta vahvistettiin.
 2. Enemmän kasvisruokaa puistoruokailuun! Aloitteestamme kasvisruoan tarjoaminen lasten puistoruokailussa kesäisin etenee.
 3. Lisää kasvisruokaa myös kouluihin! Teimme aloitteen kasvisruoan lisäämiseksi kouluruokailussa.
 4. Enemmän tukea nuorille! Teimme aloitteen, jotta ongelmissa olevia nuoria voidaan tukea heitä lähempänä, vaikuttavasti ja tehokkaasti.
 5. Helsinki palkkaa lisää lastenvalvojia! Lastenvalvojat auttavat eroperheitä järjestämään lasten asioita lapsen etu edellä.
 6. Puolustimme varhaiskasvatusta! Vaadimme varhaiskasvatuksen työntekijöiden työolojen ja palkkauksen parantamista. Palkankorotuksia ohjataan eniten työvoimapulasta kärsiville alueille.

 

Talous ja työntekijät

 1. Palkkaohjelma tuplattiin! Kaupungin työntekijöiden palkkakehitysohjelma kaksinkertaistettiin ja vaatimuksestamme palkankorotuksia ohjataan etenkin pienituloisimmille työntekijöille.
 2. Liikunta- ja kulttuurisetelit työntekijöille! Henkilöstölle tarjotaan etusetelit hyvityksenä palkkakriisistä.
 3. Työmatkaetu työntekijöille! Työmatkaseteli laajennetaan koskemaan koko henkilöstöä.
 4. Henkilöstopula ratkaistava! Teimme ryhmäaloitteen toimepideohjelman laatimisesta henkilöstöpulan ratkaisemiseksi ja työntekijöiden aseman parantamiseksi.
 5. Palkkakriisi on ratkaistava! Olemme vaatineet ja vastuuttaneet kaupunkia ratkaisemaan palkanmaksun ongelmat. Jatkamme työtä tämän eteen edelleen.

 

Ilmasto ja ympäristö

 1. Vaadimme lisää ilmastotoimia! Helsinki päivitti Hiilineutraali Helsinki -ohjelmansa toimenpiteitä kun selvisi, että kaupunki on jäämässä jälkeen ilmastotavoitteistaan.
 2. Kaupunki selvittää esityksestämme myös kulutusperäisten päästöjen sisällyttämistä paremmin ilmastotyöhön.
 3. Energiaa säästetään ja kulutetaan vähemmän! Helsinki panostaa energiatehokkuuteen.
 4. Helsinki ottaa käyttöön ilmastobudjetoinnin!
 5. Arvokkaimmille luontoalueille ei enää rakenneta! Kaupunki valmistelee kriteereitä suojaamaan monimuotoista kaupunkimetsää.
 6. Puolustimme lähimetsiä!
 7. Edistimme luonnon monimuotoisuuden suojelua! Kaupunki ottaa käyttöön lisää työkaluja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi.
 8. Uusia luonnonsuojelualueita perustetaan vähintään viisi vuodessa! Tänä vuonna uusia alueita on perustettu Veräjämäen metsään, Oulunkylän jalopuulehtoon, Kivikon linnoituskalliolle, Hallainvuoreen ja Uusisillanpuiston niityille.
 9. Luonnonvaraisten eläinten pelastustoimintaa jatketaan ja parannetaan aloitteestamme!
 10. Puolustimme viimeiseen asti julkisen liikenteen lipunhintojen pitämistä kohtuullisina.

 

Kulttuuri ja vapaa-aika

 1. Uusi kirjasto Kalasatamaan! Kirjastoverkko vahvistuu uuden kirjaston myötä.
 2. Palkkaamme kirjastoihin lisää henkilökuntaa!
 3. Palkkaamme lisää nuoriso-ohjaajia! Helsinkiläisten nuorten viihtyisyyttä lisäämään ja elämää tukemaan palkataan lisää nuorisotyöntekijöitä.
 4. Kulttuurikeskus Stoa peruskorjataan ja uudistetaan! Stoa laajennetaan niin, että keskus voi palvella yhä useampia ihmisiä.
 5. Panostuksia lähiliikuntapaikkoihin! Helsinki parantaa kaupunkilaisten ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia. Olemme nostaneet investoinnit uudelle tasolle ja myös ylläpitoa parannetaan.
 6. Tyhjät tilat käyttöön! Helsingissä otetaan käyttöön malli, jonka avulla taiteilijat ja kulttuurin tekijät saavat tyhjillä olevia tiloja käyttöön kohtuullisella vuokralla.
 7. Puolustimme Harjun nuorisotaloa! Talon korjaukseen on nyt varattu rahoitus.
 8. Vaadimme skeittipuistojen ylläpitämistä ja korjaamista säännöllisesti.

 

Ihmisoikeudet ja yhdenvertaisuus

 1. Eettisyyttä hankintoihin! Teimme aloitteen Israelin miehityksen tukemisen lopettamiseksi kaupungin hankintojen kautta. Aloitteen pohjalta kaupunki tarkastelee ihmisoikeusnäkökulmaa kaikissa hankinnoissaan ja selvittää siirtokuntatuotteiden rajaamista ulos niistä.
 2. Vammaisten palveluihin yhdenvertaisuutta! Aloitteestamme kaupunki selvittää vammaisten henkilökohtaisen avun saamista.
 3. Antirasismia palveluihin! Sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä sekä kasvatushenkilökuntaa koulutetaan tunnistamaan ja purkamaan rasismia.
 4. Nuorille hoitoa mielenterveyteen! Turvasimme nuorille mielenterveyspalveluita tarjoavan Nuorisoaseman rahoituksen.
 5. Terveyskeskuskäynnit pysyvät maksuttomina!
 6. Puolustimme lähipalveluita! Lähipalveluita tullaan vahvistamaan koko kaupungissa.
 7. Turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakeville alennusta kulttuurin ja vapaa-ajan palveluista! Alennus on vastaava, kuin eläkeläisten, työttömien ja opiskelijoiden alennus palveluista on.