Vuo­si­kat­saus 2020

Minkä puolesta Vasemmistoliiton valtuustoryhmä teki töitä 2020? Lue alta!

 1. Saimme läpi keskeisimmät asumisen hintaan vaikuttavat tavoitteemme Helsingin asumisen ja maankäytön toteutusohjelmaan. Vuodesta 2023 alkaen rakennettavista asunnoista jopa 30 prosenttia on pitkäaikaisesti säänneltyjä ARA-vuokra-asuntoja. Kaupungin oman asuntotuotannon tavoite on jatkossa 1500 asuntoa vuodessa ja vuodesta 2023 noin 2000 asuntoa.
 2. Helsingissä asumista helpottaa myös Petra Malinin aloitteesta tehty päätös yhdenmukaistaa käytäntöjä palvelussuhdeasunnon vaihtamisessa elämäntilanteen tai työskentelypaikan muututtua.
 3. Yhdenvertaisuutta edistettiin monin tavoin. Helsinki päätti jatkaa sukupuolitietoista budjetointia ja palveluiden sukupuolivaikutusten arviointia. Suldaan Said Ahmedin aloitteen kautta saimme Helsingin kokeilemaan viittomakielistä tulkkausta valtuustossa.
 4. Valtuusto hyväksyi vastauksen Sandra Hagmanin aloitteeseen, että kaupunki toimisi aktiivisesti sateenkaarinuorten hyvinvoinnin lisäämiseksi.
 5. Viihtyisä kaupunki on monen asian summa. Paavo Arhinmäki nosti esiin Kontulan kokoontumistilat ja Sami Frank Muttilainen keikkapaikat.
 6. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päätettiin Vallisaaren reittiliikenteen hankintaan osallistumisesta Helsinki Biennaalissa ja Sami Frank Muttilaisen esityksestä erillisiin lippuryhmiin päätettiin lisätä lasten, eläkeläisten, opiskelijoiden, varus- ja siviilipalvelusmiesten lisäksi myös työttömät.
 7. Ympäristön säilyttäminen elinkelpoisena on kaiken perusta. Vaadimme Helsinkiä varautumaan ehkäisemään ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia. Mai Kivelä teki töitä saariston luonnon puolustamiseksi.
 8. Puolustimme Lapinlahden sairaala-alueen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Onnistuimme torjumaan tontinvarauksen NREP Oy:lle, jonka suunnitelmaan olisi sisältynyt merkittävästi lisärakentamista ja alueelle sopimatonta hotellitoimintaa.
 9. Puolustimme myös Olympiastadionin arvokasta kulttuurimaisemaa.
 10. Saimme Helsingin torjumaan palvelusetelin varhaiskasvatuksessa. Saimme Helsingin selvittämään tarpeen nykyistä tuetumman opetuksen järjestämiseksi lukiossa sekä mahdollisuudet sen toteuttamiseen. Aikuislukio säilyi.
 11. Petra Malinin aloite katutilan ottamisesta kasvatuksen ja koulutuksen toimialan pihakäyttöön etenee selvitykseen.
 12. Teimme töitä koronakriisin haittojen minimoimiseksi kriisin eri vaiheissa ja vaadimme ryhmäaloitteessa että koronakriisin jälkihoidossa on nostettava keskiöön eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunta.
 13. Veronika Honkasalo ja Vesa Korkkula hakivat selvyyttä Helsingin tekemiin konsulttipalveluiden ostoihin.
 14. Mia Haglund jätti valtuustoaloitteen, joka vaatii kaupunkia toteuttamaan selvityksen sekä työntekijöiden että käyttäjien rasismikokemuksista sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja toimeenpanemaan johdonmukaiset käytännöt rasismin torjumiseen ja syrjintätapausten raportointiin. Dan Koivulaakso jätti aloitteen, että turvapaikanhakijalapsille järjestettäisiin varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille muillekin lapsille.
 15. Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sandra Hagmanin ponnen, jonka mukaan kaupungin tulee selvittää mahdollisuuksia luopua FunAction- ja NYT-liikunnan kausikorttimaksuista.
 16. Hyvät työehdot kuuluvat kaikille, siksi puutuimme siivousalan epäkohtiin. Vasemmistoliiton valtuustoryhmien puheenjohtajat pääkaupunkiseudulla vaativat kuntia lopettamaan sopimukset riistoyhtiöiden kanssa.
 17. Meille demokratia ei ole vain vaaleissa äänestämistä. Anna Vuorjoki vaati kaupunki selvittämään mahdollisuutta laajentaa esimerkiksi kaupunkitasoisen suosituksen kautta henkilöstön läsnäolo-oikeutta kaikkiin lautakuntiin.
 18. Veronika Honkasalon esityksestä nuorille annettavaa ohjausta ja tukea aloitteiden tekemisessä tehostetaan kouluissa ja nuorisotyössä niin, että aloitejärjestelmä on aidosti kaikkien nuorten käytettävissä. Lisäksi aloitteiden vastausaikaa lyhennetään.
 19. Helsinki ei kannata lastenvaunujen kanssa matkustavien maksuttomuuden poistamista.
 20. Laadukkaat julkiset palvelut ovat meille tärkeitä. Vastustimme Staran toimintojen ulkoistamista. Haluamme jatkaa Staran kehittämistä vahvana liikelaitoksena, nykyisen toiminnan laajuuteen perustuen ja rakentamis- ja ympäristönhoito-osaamista vahvistaen. Vastustimme terveysasemien ulkoistamista.