Vuor­joen ryh­mä­pu­heen­vuo­ro ta­lous­ar­vios­ta

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Laman lapsilla viitataan 90-luvulla kasvaneisiin, joista moni on kärsinyt köyhyydestä tai psyykkisistä häiriöistä tai ajautunut rikoksiin.

Emme tiedä, puhummeko parinkymmenen vuoden päästä samalla tavalla koronakriisin lapsista. Juuri nyt voimme kuitenkin vaikuttaa heidän tulevaisuuteensa omilla valinnoillamme.

Tänä vuonna köyhyys on kasvanut, rajoitustoimet ovat koetelleet perheitä ja etäopetus on haitannut monen lapsen oppimista. Toisaalta meillä on runsaasti ammattitaitoisia opettajia, terapeutteja, nuorisotyöntekijöitä ja sosiaalityöntekijöitä, jotka osaavat auttaa vaikeuksiin ajautuneita lapsia ja aikuisia.

Helsingin talous on vahvalla pohjalla, eikä reilukaan lisävelan ottaminen tilapäisesti aja meitä taloudelliseen kriisiin. Meillä on myös varsin alhainen veroprosentti, jota on tulevina vuosina tarvittaessa varaa nostaa.

Silti oikeistolainen puhe julkisten menojen pienentämisestä on noussut pintaan. Valinta ihmisten hyvinvoinnista huolehtimisen ja leikkauspolitiikan välillä on tässä valtuustokokouksessa esillä raadollisempana kuin pitkään aikaan.

Hyvät valtuutetut,

Helsingissä on pitkä perinne budjettia koskevien ristiriitojen ratkaisemisesta neuvottelemalla. Olemme iloisia, että myös tänä syksynä saimme tosissaan yrittää yhteisen ratkaisun löytämistä hyvähenkisessä neuvottelupöydässä, jossa riitelivät asiat eivätkä ihmiset.

Lopulta näkemyserot osoittautuivat kuitenkin ylitsepääsemättömiksi. Toisinaan erimielisyydet on ratkaistava äänestämällä, kun neuvotteluissa on tarjolla vain ratkaisu, joka ei ole hyväksyttävissä.

Aloitan silti kehuista.

On hienoa, ettei koulujen ja päiväkotien korjaamista lykätä. Epidemia on osoittanut, miten iso turvallisuustekijä toimivat ja riittävät koulutilat voivat olla. Kiitämme myös siitä, että budjetissa on ohjattu rahaa energiarenessanssihankkeeseen, jonka turvin pääsemme eteenpäin kohti hiilineutraaliutta.

Kolmanneksi erittäin tärkeää on, että työntekijöiden tulospalkkioiden poistamisesta luovuttiin ja tulevaisuudessa tulospalkkiojärjestelmää kehitetään yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Tätä myös vasemmistoliitto on vaatinut.

Valitettavasti moitittavaa on paljon enemmän. Karkein virhe on massiivinen leikkaaminen kasvatuksesta ja koulutuksesta. Julkisessa keskustelussa on yritetty pestä mustaa valkoiseksi kehumalla neuvotteluissa tehtyjä lisäyksiä. Kuitenkin lasten määrän kasvu, työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset ja vuokrien nousu kasvattavat menoja väistämättä. Siksi lisäystenkin jälkeen toiminnasta jää säästettävää suuruusluokaltaan parinkymmenen miljoonan verran. On vaikeaa tukea etäopetuksesta kärsineitä lapsia, jos ryhmäkokoja joudutaan kasvattamaan ja auttavia aikuisia on aiempaa vähemmän.

Kotihoidon tuen kuntalisän leikkaus ajaa perheitä taloudellisesti entistäkin ahtaammalle. Se on samalla huonoa elvytyspolitiikkaa, kun meidän pitäisi tukea kulutuksen kasvua talouden rattaiden saamiseksi pyörimään.

Myös sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetti jää niukaksi. Koronaepidemian vuoksi tarvittaisiin selkeitä lisäsatsauksia esimerkiksi sosiaalityöhön, mielenterveyspalveluihin ja perheiden tukeen, jotta voimme estää sosiaalisen kriisin kärjistymistä ja eriarvoisuuden kasvua. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla olisi mielekkäämpää työllistää ihmisiä hyvinvointia vahvistavaan toimintaan kuin pakottaa tiukkoihin säästötoimiin.

Hyvät valtuutetut,

Poliittisten voimasuhteiden puolesta jakolinja voisi muodostua monella tavalla. On surullista, että paitsi kokoomus, myös vihreät ja SDP ovat valinneet tuen leikkauksille. Onko syynä välinpitämättömyys ihmisten hyvinvoinnista vai antautuminen suhteettomille peloille kaupungin velkaantumisesta?

Rahalaina ei ole veloista vaarallisinta, vaan hyvinvointivelka kasvaa korkoa huomattavasti nopeammin. Jos nuori ei saa apua alkavaan mielenterveysongelmaan, voivat sairauden kustannukset olla muutamien vuosien päästä moninkertaiset.

Investointien lykkääminenkään ei ole halpaa. Tässä budjettiehdotuksessa ei ole riittävästi rahaa kaikkiin välttämättömiinkään korjauksiin joukkoliikenneinfrassa. Tulevina vuosina meillä on siis lähiöissä yhä huonokuntoisempia metroasemia, joiden korjaaminen on yhä kalliimpaa. On taloudellisestikin lyhytnäköistä lykätä korjaustöitä nyt, kun vaikeassa taloustilanteessa niiden teettäminen voisi tulla tavallista edullisemmaksi ja edistää työllisyyttä.

Hyvät valtuutetut,

Me uskomme, että myös vaikeissa oloissa välittäminen ja huolenpito heikommista on mahdollista. Siksi teen budjettiesitykseen vastaehdotukset, jotka ovat tarkemmin luettavissa kokousjärjestelmässä. Näissä ehdotuksissa rahoitusta kasvatetaan riittävästi, jotta leikkauksista voidaan luopua ja koronan aiheuttamaan lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastata sekä kaupungin omaisuudesta pystytään pitämään huolta.

Vasemmistoliitto on sitoutunut puolustamaan jokaisen oikeutta oppia, huolenpitoa sairaista ja vanhuksista sekä oikeudenmukaista tulonjakoa. Tästä pidämme kiinni niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina.