Vuor­joel­ta aloi­te eri­tyi­sen tuen jär­jes­tä­mi­sek­si lu­kio-ope­tuk­ses­sa

21 valtuutettua allekirjoitti tänään Anna Vuorjoen aloitteen, jossa vaadittiin selvittämään tarve nykyistä tuetumman opetuksen järjestämiseksi lukiossa sekä mahdollisuudet sen toteuttamiseen. Käytännössä toteutusmahdollisuuksia voisivat olla esimerkiksi erityisluokkamuotoinen opetus lukiossa, lukiolinja erityisammattioppilaitoksessa tai muulla tavoin järjestetty vahva tuki nykymuotoisen lukio-opetuksen yhteyteen.

Lukioissa ei tällä hetkellä ole erityisluokkia tai muuta vastaavaa mahdollisuutta vahvasti tuettuun opiskeluun. Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat sijoittuvat pääasiassa ammattikouluihin, ja suurelle osalle heistä ammatillinen koulutus onkin hyvä vaihtoehto. 

On kuitenkin pieni joukko nuoria, joilla olisi opillisten kykyjen puolesta edellytykset suoriutua lukio-opinnoista, mutta jotka eivät erityisvaikeuksiensa vuoksi kykene opiskelemaan kurssimuotoisessa lukiossa isossa opetusryhmässä ilman jatkuvaa arjen tukea. Syynä voi olla esimerkiksi autismin kirjon diagnoosi tai vaikea tarkkaavaisuushäiriö. 

Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan lukio-opetukseen järjestetään tukea ”ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset lähtökohdat, vahvuudet ja kehitystarpeet”. Lukio-opetuksen esteettömyys edellyttäisi, että lukiossa pystyttäisiin nykyistä paremmin tukemaan myös sellaisia opiskelijoita, jotka tarvitsevat tukea esimerkiksi toiminnanohjauksessa tai ryhmässä toimimisessa.