Va­sem­mis­ton ri­vei­hin edus­kun­ta­vaa­lei­hin uusia eh­dok­kai­ta

Ajak Majok ja Rahim Alizada.

Helsingin Vasemmistoliitto on asettanut uusia ehdokkaita tulevan kevään eduskuntavaaleihin. Ehdolle lähtevät kansalaisaktivisti ja liiketalouden opiskelija Rahim Alizada sekä taiteilija Ajak Majok.

”Lähden vaaleihin tavoitteenani inhimillisempi, reilumpi ja tasa-arvoisempi Suomi. Kriisien koetellessa yhteiskuntamme vakautta meidän on panostettava koulutukseen ja turvattava julkiset palvelut. Hyvinvoinnista ei tule leikata.

Oikeistopopulistien voimakkaasti harjoittama vastakkainasettelu voi vakavasti horjuttaa yhteiskuntarauhaa ja valtiomme turvallisuutta. Meidän on edistettävä rauhan dialogia. Haluan rakentaa siltoja yhteisöjen välille yhtenäisemmän Suomen puolesta”, Alizada kertoo.

“Tulevaisuuden Suomessa meidän on pystyttävä torjumaan monia hyvinvointia heikentäviä uhkia. Köyhyys uhkaa yhä useampaa ja erityisesti nuoria. Työelämä muuttuu vaativammaksi ja nuorten on hankalampi saada jalkaa oven väliin. Nuoria kuuluu tukea, jotta he pääsevät alkuun elämässään ja voivat toteuttaa itseään.

Myös kulttuuriin tulee panostaa, sillä emme ole mitään ilman sitä. Ilmastokriisi on uhkista suurin. Tarvitsemme määrätietoisia toimia ympäristön suojelemiseksi”, Majok toteaa.

Helsingin Vasemmistoliitto tulee nimeämään yhteensä 23 ehdokasta vaaleihin. Ehdokkaiksi on aiemmin nimetty Alpo Aaltokoski, Mia Haglund, Toivo Haimi, Veronika Honkasalo, Titta Hiltunen, Kaarle Hurtig, Antti Kaajakari, Maija Karhunen, Mai Kivelä, Markku Kivinen, Minja Koskela, Noora Laak, Anna Lemström, Petra Malin, Tuomas Nevanlinna, Riku Nieminen, Suldaan Said Ahmed, Sami Säynevirta ja Pinja Vuorinen. Loput ehdokkaat tullaan nimeämään vuoden 2023 alussa. Eduskuntavaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2.4.2023.