Tie­do­te: Va­sem­mis­to­liit­to saa kult­tuu­ri ja va­paa-ajan toi­mia­lan apu­lais­por­mes­ta­rin Hel­sin­gis­sä!

Kaksipäiväiset Helsingin valtuustoryhmien väliset neuvottelut luottamuspaikoista ovat päättyneet ryhmien väliseen yhteisymmärrykseen ja Vasemmistoliitto on tyytyväinen lopputulokseen. Helsingin vasemmisto saa kulttuuri ja vapaa-ajan toimialan apulaispormestarin paikan.

”Helsinki elää ja kehittyy monipuolisesta ja rikkaasta kulttuuristaan. Kulttuurin ja taidekentän toimijat ovat koronakriisin aikana kärsineet kohtuuttomasti tilanteesta, kun elinkeino on pitkän aikaa käytännössä ollut suljettuna. On tärkeää, että tulevalla valtuustokaudella pääsemme korjaamaan kriisin jättämiä vaurioita alalla. Helsingillä on tässä iso vastuu. Helsinkiin on rakennettava vahva kulttuuri- ja taidealan jälleenrakennusohjelma”, valtuustoryhmän puheenjohtajana ja vasemmiston luottamuspaikkaneuvottelijana toiminut Veronika Honkasalo sanoo.

”Kaupungin tehtävä on tarjota mahdollisuuksia, tiloja ja alustoja Helsingin taiteilijoille ja moninaiselle joukolle kulttuuri- ja vapaa-ajan toimijoita. Näin voimme myös jatkossa iloita kaupunkimme moninaisesta kulttuuri- ja taidetarjonnasta sekä tukea taide- ja kulttuurialan ammattilaisten työtä. Kulttuuri ja taide on itsearvoisesti tärkeää ja arvokasta, tämän viestin on tultava tulevaisuudessa kuuluviin entistä voimakkaammin”, valtuustoryhmän varapuheenjohtaja ja toinen luottamuspaikkaneuvottelija Mia Haglund sanoo.

Luottamuspaikkaneuvotteluissa jaettiin huutojärjestyksessä vaalien tuloksen pohjalta myös muita keskeisiä paikkoja Vasemmistoliitolle. Esimerkiksi kaupunginhallituksessa Vasemmistoliitto jatkaa kahdella jäsenellä, samoin kaupunkiympäristön toimialan ja kasvatuksen ja koulutuksen ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialojen lautakunnissa.

Helsingin vasemmiston valtuustoryhmä järjestää valtuustoryhmän sisäisen haun apulaispormestarin paikasta viikon 24 aikana ja asiasta tiedotetaan valinnan jälkeen. Kaikki luottamuspaikat vahvistetaan valtuustoryhmän ja Helsingin vasemmiston piirin yhteiskokouksessa 15.7.2021.

Vasemmiston valtuustoryhmä järjestäytyy uudelleen elokuussa ja valitsee silloin uuden puheenjohtajistonsa alkavalle valtuustokaudelle. Henkilövalinnat luottamustehtäviin vahvistetaan kaupunginvaltuuston ensimmäisessä kokouksessa 2.8.2021.

Yhteydenotot:
Veronika Honkasalo
040-5559409

Mia Haglund
050 5637758