Va­sem­mis­to­liit­to jul­kis­ti bud­jet­ti­ta­voit­teen­sa

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä on julkistanut tavoitteensa budjettineuvotteluihin. Suurimpia lisäyksiä ryhmä esittää sosiaali- ja terveyspalveluihin ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle.

Kasvatusta ja koulutusta uhkaavat pormestarin esityksessä tuntuvat leikkaukset. Sosiaali- ja terveyspalveluissa tulisi korjata pitkään jatkunut lastensuojelun ja vammaispalvelun alibudjetointi. .
Valtuustoryhmän mukaan on erityisen tärkeää korjata koronakriisin vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin.

“Koronavirusepidemian aiheuttamat taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset on välttämätöntä huomioida talousarviossa. Tarvitsemme lisäresursseja esimerkiksi aikuissosiaalityöhön, päihdehuoltoon, perhekeskuksiin ja mielenterveyspalveluihin”, kommentoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki.

Valtuustoryhmä haluaisi vahvistaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea, oppilashuollon resursseja ja perua kasvatukseen ja koulutukseen ehdotettuja leikkauksia kuten kotihoidon tuen kuntalisän poiston ja ryhmäkokojen kasvattamisen. Valtuustoryhmä laajentaisi nuorille tarjottavaa maksutonta ehkäisyä. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla ryhmä käyttäisi lisäksi puoli miljoonaa euroa hankkeeseen alan koulutuksen saaneiden ihmisten työllistämiseksi.

Vasemmistoliitto on lähiöiden puolella ja haluaa huolehtia, että kaupungin investointeja tehdään kaikkialle Helsinkiin. Valtuustoryhmä huolehtisi lähiöiden metroasemien tarpeellisista kunnostuksista, toteuttaisi Itäkeskuksen uimahallin peruskorjauksen ja laatisi peruskorjaussuunnitelman Harjun nuorisotalosta.

Vasemmistoliiton mielestä kenenkään kaupungin työntekijän ei tulisi saada alle 2000 euron palkkaa. Palkkakehityssuunnitelmaa pitäisikin ryhmän mukaan suunnata palkkausjärjestelmään liittyvien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongelmien poistamiseksi ja pienimpien palkkojen nostamiseksi.

Kaikki valtuustoryhmän tavoitteet ovat luettavissa täällä.