TIE­DO­TE // Va­sem­mis­to­liit­to: Hel­sin­gin tur­vat­ta­va riit­tä­vä mää­rä työn­te­ki­jöi­tä pal­ve­lui­hin

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii kaupunkia turvaamaan tarvittavat resurssit kasvatukseen, koulutukseen ja hyvinvointipalveluihin. Valtuustoryhmä nimesi riittävät henkilöstöresurssit yksimielisesti yhdeksi tulevan valtuustokauden tärkeimmistä tavoitteistaan. Resurssointi koskee niin kaupungin kasvatus- ja opetushenkilökuntaa kuin vanhustenhuoltoa.

Suuntaviivat Helsingin tuleville vuosille määritellään kaupungin strategiassa, johon vasemmistoliitto on ajanut voimakkaasti kirjauksia sekä henkilöstömäärän kasvattamisesta että pysyvistä sijaisjärjestelyistä. Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Anna Vuorjoen mukaan kysymys on merkittävä esimerkiksi varhaiskasvatuksen osalta.

“Päiväkodin on oltava lapselle turvallinen paikka, joka tukee lapsen kehitystä ja kasvua. Jotta tämä voi toteutua, on päiväkotiryhmissä oltava riittävästi lapsille tuttuja aikuisia. Heitä on oltava myös silloin, kun joku vakituisesta henkilökunnasta on sairaana. Tällä hetkellä työntekijöitä siirrellään ryhmästä toiseen jopa kesken päivän, mikä on raskasta sekä aikuisille että lapsille. Haluamme taata päiväkoteihin rauhan niin lapsille kuin heistä huolehtiville aikuisillekin”, Vuorjoki sanoo.

Kasvatushenkilökunnan riittävyyden merkitys on puhuttanut viime aikoina myös julkisuudessa. Esiin on noussut muun muassa varhaiskasvatuksessa yleinen ongelma, jonka mukaan lastentarhanopettajat eivät tahdo pysyä alalla. Syynä ovat heikko palkkaus ja ammatin alhainen arvostus. Asiantuntijaselvitysten mukaan varhaiskasvatuksen resurssipula on myös yksi suurimmista kielteisten tunteiden aiheuttajista työpaikalla. Resurssipulasta kärsivät erityisesti ne lapset, joilla on suurin tarve aikuiselle, Vuorjoki muistuttaa. Vasemmistoliitto korostaa, että henkilöstön hyvinvointiin ja pysyvyyteen sekä varhaiskasvatuksessa, koulutuksessa että vanhustenhuollossa vaikuttavat resurssien ohella myös hyvä johtaminen ja työntekijöiden mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä.

Strategianeuvotteluissa vasemmistoliitto esitti varhaiskasvatuksen työntekijämäärän kasvattamista lasta kohti. Pormestari Jan Vapaavuoren (kok) esityksessä henkilöstömitoituksen ehdotetaan pysyvän nykyisellä tasolla.

“Tämä on tärkeä saavutus ja kannanotto. Helsingin kanta on, etteivät hallituksen päätökset ryhmäkokojen kasvattamiseksi ole oikeita. Vasemmistoliitto on korostanut asian tärkeyttä strategianeuvotteluissa ja tulee korostamaan jatkossakin”, Vuorjoki toteaa.

Vasemmistoliitto puolusti voimallisesti myös subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilymistä. Myös se on sisällytetty strategiaesitykseen.

Riittävän henkilöstöresurssoinnin lisäksi vasemmistoliiton valtuustoryhmä on vaatinut Helsinkiä torjumaan ilmastonmuutosta tavoittelemalla hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Valtuustokauden 2017–2021 kärkitavoitteiksi valtuustoryhmä nimeää myös päiväkotien ja koulujen sisäilmaongelmien ratkaisemisen sekä asumisen hinnan laskemisen.

Pormestarin strategiaesitys julkistettiin aiemmin tänään. Kaupunginvaltuustossa se käsitellään syyskuussa.

 

Lisätietoja:

Anna Vuorjoki, Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja, p. 050 337 0689