TIE­DO­TE // Va­sem­mis­to­liit­to: Hel­sin­gin luo­vut­ta­va pe­rin­tä­toi­mis­to­jen käyt­tä­mi­ses­tä

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää ryhmäaloitteessaan, että kaupunki ryhtyisi hoitamaan asiakasmaksujensa perinnän itse. Tällä hetkellä Helsinki käyttää yksityisiä, voittoa tavoittelevia perintätoimistoja saataviensa, kuten maksamattomien asiakas- ja palvelumaksujen, päivähoitomaksujen ja kirjastomaksujen karhuamiseen.

Vasemmistoliitto pyysi Helsingin Taloushallintopalveluilta selvityksen perintään menneistä kaupungin asiakasmaksuista. Selvityksen mukaan ylikansallinen Svea Perintä Oy on laskuttanut maksamattomia asiakasmaksuja Helsingissä vuoden 2017 aikana yhteensä lähes seitsemän miljoonaa euroa. Huomautuskulujen osuus summasta on vähän alle 300 000 euroa. Ulosottoon 54 000 perintätoimeksiannosta on päätynyt yli 11 000.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää yksityisten perintäyhtiöiden käyttämistä epäeettisenä ja ongelmallisena. Ryhmän mukaan kaupungin ei tulisi osallistua vähävaraisten ihmisten taloudellisen tilanteen vaikeuttamiseen, vaan hoitaa perintä itse.

“Perinnät kasvattavat taloudellisissa vaikeuksissa olevien asiakkaiden maksutaakkaa kohtuuttomasti. Hoitamattomasta maksusta seuraavien korkeiden perintäkulujen vuoksi tilapäisissäkin vaikeuksissa olevien maksukyky heikkenee entisestään. Kaupungin ei pidä vaikeuttaa muutenkin hankalassa asemassa olevien ihmisten tilannetta”, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Helsingin Sanomat uutisoi 18. syyskuuta 2017, että hoitamattomien asiakasmaksujen periminen on yksityisille perintätoimistoille merkittävää liiketoimintaa. Samaan aikaan useat ylikansalliset perintäyhtiöt, kuten Helmet-verkoston kirjastomaksuja hoitava Lindorff, väistelevät yhteiskuntavastuutaan muun muassa aggressiivisen verosuunnittelun muodossa.

Helsingin vasemmistoliitto pyrki vaikuttamaan epäkohtaan jo vuonna 2011, kun Paavo Arhinmäki teki aiheesta aloitteen. 27. syyskuuta tekemässään ryhmäaloitteessa vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Helsingin kaupunkikonserni ja siihen kuuluvat yhtiöt ja yhtymät järjestäisivät maksujen perinnän itse.

 

Lisätietoja:

Anna Vuorjoki, puheenjohtaja, vasemmistoliiton valtuustoryhmä, p. 050 337 0689