Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä vaa­tii tun­tu­via li­säyk­siä por­mes­ta­rin ta­lous­ar­vio­esi­tyk­seen

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa korjata koronakriisin vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Valtuustoryhmä vaatii Helsingin talousarvioon panostuksia esimerkiksi opetukseen, lapsiperheiden tukeen ja työllisyyden hoitoon.

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää tuntuvia lisäyksiä pormestari Jan Vapaavuoren (kok.) talousarvioesitykseen. Pormestarin talousarvioesitys on pahasti alimitoitettu ja heikentäisi esimerkiksi opetuksen laatua sekä vanhustenhoitoa ja mielenterveyspalveluita, koska esitetyt määrärahat eivät ota riittävästi huomioon väestönkasvua ja palveluiden tarvetta.

“Talouden suunnittelussa ykkösasiaksi on nyt nostettava koronakriisin jälkihoito”, kommentoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki. “Meidän on vahvistettava työllisyyttä ja tuettava vahvasti niitä ihmisiä, jotka ovat kärsineet eniten kevään rajoitustoimista, jotta kriisi ei pysyvästi lisää eriarvoisuutta. Siksi tarvitsemme talouden elvytystä leikkausten sijasta.”

Vasemmistoliitto esittää koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten huomioimista talousarviossa. Vasemmistoliitto haluaisi lisäresursseja esimerkiksi aikuissosiaalityöhön, päihdehuoltoon, perhekeskuksiin ja mielenterveyspalveluihin.

Valtuustoryhmä haluaisi vahvistaa oppimisen ja koulunkäynnin tukea, oppilashuollon resursseja ja perua kasvatukseen ja koulutukseen ehdotettuja leikkauksia kuten kotihoidon tuen kuntalisän poiston ja ryhmäkokojen kasvattamisen.

“Pahinta, mitä voisimme nyt tehdä, olisi toistaa 90-luvun laman aikaiset virheet ja leikata muutenkin vaikeassa tilanteessa esim. lapsille ja nuorille tarjottavasta tuesta. Pormestarin esitys ei mahdollista riittävän avun antamista kouluissa niille lapsille, jotka tarvitsevat nyt erityisesti tukea oppimisessaan, eikä vastaamista lisääntyneeseen mielenterveyspalveluiden tarpeeseen”, kommentoi Anna Vuorjoki.

Vasemmistoliitto haluaa kehittää Helsingin joukkoliikennettä ja panostaa erityisesti raideliikenteen parantamiseen, siksi valtuustoryhmä haluaisi toteuttaa Kruunusillat-hankkeen etupainotteisesti ja investoida Kalasatama-Pasila-raitiotiehankkeeseen. Luonnonsuojelua ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista on vahvistettava. Ryhmä esittää miljoonan lisärahoitusta rakennusten energiaparannusten avulla ilmastonmuutosta torjuvaan energiarenessanssi-toimenpideohjelmaan. Helsinkiin pitää rakentaa enemmän kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja.

Helsingillä on pääkaupunkina erityinen vastuu myös kulttuurin tukemisesta. Vasemmistoliitto esittää nuorisotyöhön miljoonan lisäpanostusta koronan vuoksi. Vasemmistoliitto haluaa turvata lähiöiden palvelut ja huolehtia, että kaupungin investointeja tehdään kaikkialle Helsinkiin. Ryhmä toteuttaisi esimerkiksi peruskorjauksen Itäkeskuksen uimahallissa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä julkistaa yksityiskohtaisemmat tavoitteensa ensi viikolla.

Lisätietoja:

Anna Vuorjoki, 050 337 0689

Valtuustoryhmän puheenjohtaja (vas.)