Tie­do­te: Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä vaa­tii, rai­de­lii­ken­teen yh­tiöit­tä­mis­pää­tös­tä ly­kät­tä­vä

Vaadimme aikaisemmin huhtikuussa Helsingin raideliikenteen yhtiöittämispäätöksen laittamista jäihin, kun yhtiön perustamista ajettiin päätöksentekoon kiireellä vielä istuvan valtuuston kauden aikana. Raideliikenteen yhtiöittämispyrkimysten taustalla on toive seudullisesta yhtiöstä Espoon ja Vantaan kanssa.

Yhtiöittämisselvitysten aikana Espoo on kuitenkin ilmoittanut, ettei ole lainkaan kiinnostunut hankkeesta. Vantaalla sekä päätökset yhtiöittämisestä että raideliikenteen rakentamisesta puuttuvat. Tarvittavat päätökset tehdään Vantaalla vasta vuonna 2023. Tästä huolimatta Helsingissä raideliikennettä ajetaan yhtiöön jo ennen kuluvan vuoden syksyä. Uuden yhtiön ajatellaan voivan aloittaa toimintansa tammikuussa 2022.

Saimme kuluneella viikolla kuulla uudesta aikataulusta yhtiöittämisen kiirehtimiseksi. Tarkoitus on ajaa asia päätöksentekoon niin, että pohjatyö tehdään pormestarin perustamassa ei-demokraattisesti valitussa johtoryhmässä, josta se tuodaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle heti uusien valtuutettujen aloittaessa luottamustoimessaan syyskuun alussa. Asiaa on tarkoitus käsitellä johtoryhmässä jo 15.6.

”Näin merkittävää päätöstä yhtiöittämisestä ei saa runnoa läpi epädemokraattisesti ja kiireessä. Suunniteltu kireä aikataulu on hyvin huolestuttava.” vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Asian tuominen päätöksentekoon tuoreelle valtuustolle on strateginen yritys saada yhtiöittämispäätös läpi, kun uusi valtuusto vielä järjestäytyy. Vasemmistoliitto ei hyväksy Helsingin raideliikenteen yhtiöittämistä. Asiaa on harkittava uudelleen, kun päätös raideliikenteen rakentamisesta Vantaalla on tehty.

HKL:n henkilöstön enemmistö vastustaa yhtiöittämistä. Huolena ovat esimerkiksi työehtojen heikennykset sekä tilanne, jossa Helsingille jää yksin käsiinsä yhtiö ilman yhteistyökumppaneita tai syitä yhtiöittämiselle. Tällä hetkellä 2/3 henkilöstöstä on allekirjoittanut yhtiöittämistä vastustavan adressin.

Täysin toimivan julkisen toiminnan yhtiöittämiseen tulee lähtökohtaisesti suhtautua kriittisesti. Kerran yhtiöitettyä julkista toimintaa ei saada takaisin julkiseksi toiminnaksi, vaikka niin haluttaisiinkin.

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
040 5559409