TIE­DO­TE // Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä: Hel­sin­kiin saa­ta­va maa­il­man puh­tain si­säil­ma

Helsingistä on tehtävä kaupunki, jossa on maailman puhtain sisäilma. Sen saavuttamiseksi kaupungille on luotava kunnianhimoinen sisäilmaohjelma sekä korjausavustusjärjestelmä, joilla poistetaan terveyshaittoja ja tuetaan terveytensä sisäilmaongelmien vuoksi menettäneitä. Näin vaatii Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä, joka jätti aiheesta keskiviikon kaupunginvaltuustossa ryhmäaloitteen.

“Sisäilman huono laatu on yksi Suomen ja Helsingin suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevaurioiden sekä muiden sisäilmaongelmien aiheuttamille epäpuhtauksille on arvioitu altistuvan päivittäin yhteensä 600 000 – 800 000 suomalaista. Arviot altistuneista lapsista ja nuorista vaihtelevat 100 000 ja 200 000 välillä. Helsingissä koulujen peruskorjauksia on saatettu lykätä toistakymmentä vuotta, mikä on entisestään pahentanut tilannetta”, aloitteessa todetaan.

Kysymys sisäilmasta koskee erityisesti kasvatuksen ja koulutuksen sekä kaupunkiympäristön toimialoja. Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetun, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenen Petra Malinin mukaan koulujen huono sisäilma heikentää oppimistuloksia ja lisää poissaoloja.

“Kaupungin on kannettava vastuunsa siitä, ettei kukaan kouluissa tai päiväkodeissa aikaa viettävä lapsi tai aikuinen sairastuisi tiloista johtuvista syistä. Terveyden menettämisen lisäksi sisäilmasta johtuva sairastuminen voi johtaa aikuisilla taloudellisiin ongelmiin. Lapsilla runsaat poissaolot taas voivat vaikeuttaa oppimista ja johtaa kouluyhteisön ulkopuolelle putoamiseen”, Malin sanoo.

Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetun, kaupunkiympäristölautakunnan jäsenen Silvia Modigin mukaan huonosta sisäilmasta johtuvia ongelmia ei ratkaista yhden toimialan sisällä.

“Tarvitsemme tiivistä yhteistyötä sekä avointa, toimivaa ja ongelmia rehellisesti käsittelevää viestintää. Syitä huonon sisäilman taustalla voi olla monia. Ne voivat johtua esimerkiksi rakennusvirheistä tai oppilasmäärään nähden riittämättömästä ilmastoinnista”, Modig sanoo.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtajan Anna Vuorjoen mukaan tapa, jolla kaupunki käsittelee sisäilmaongelmia, vaikuttaa myös kaupunkilaisten luottamukseen Helsinkiä kohtaan.

“Lapset ja nuoret viettävät paljon aikaa päiväkodeissa ja kouluissa ja on aivan olennaista, että niissä voi oleilla turvallisesti. Vanhempien on voitava luottaa siihen, että lapset ovat turvassa eivätkä sairastu huonon sisäilman seurauksena. Nyt näin ei ole”, Vuorjoki sanoo.

 

Toimenpideohjelmassaan vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että Helsingissä

  • kartoitetaan systemaattisesti käytössä olevien koulu- ja päiväkotitilojen kunto ja panostetaan toimialojen väliseen tiedonkulkuun sekä varmistetaan niiden yhteistyö sisäilmakysymyksissä.
  • varmistetaan riittävä rahoitus kunnossapidolle ja kiinteistönhoidolle ja monistetaan hyviä käytäntöjä muista kaupungeista.
  • varmistetaan, että ilmastointia ei suljeta illaksi tai viikonlopuksi eikä tiloja käytä huomattavasti suurempi ihmisjoukko kuin mihin tilat on suunniteltu.
  • saatetaan kaikki tehdyt kuntotutkimukset julkisiksi ja helposti saataville.
  • rakennetaan riittävästi väistötiloja, joissa on turvallinen sisäilma. Vuosien odottaminen tai asiattomat väistötilat eivät turvaa lasten turvallista oppimisympäristöä.
  • laaditaan selkeät toimintamallit kouluterveydenhuoltoon ja työterveyshuoltoon tilanteisiin, joissa epäillään lapsen tai aikuisen oireilevan sisäilmaongelmien vuoksi. Toimintamallien pitää turvata sekä yksittäisten lasten ja aikuisten tutkimukset ja hoito että systemaattinen tiedon saaminen terveydelle vaarallisista tiloista.
  • varmistetaan ajantasainen ja toimiva tiedonkulku sisäilma-asioissa käyttäjien suuntaan sekä laaditaan ohjeistus perheille siitä, miten tulee toimia tilanteissa, joissa lapsen oireilun takana epäillään olevan sisäilmaongelmia.
  • varataan riittävät investointimäärärahat ylläpito- ja peruskorjausten tekemiseksi määräajassa sekä uudisrakentamiseen ja valvotaan niiden laatua riittävän kunnianhimoisesti.

 

Lisätiedot:

Petra Malin, kaupunginvaltuutettu, kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsen, p. 050 3199751

Silvia Modig, kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen, silvia.modig (at) eduskunta.fi

Anna Vuorjoki, puheenjohtaja, vasemmistoliiton valtuustoryhmä, p. 050 3370689