TIE­DO­TE // Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä bud­jet­ti­raa­mis­ta: Si­säil­ma­pää­tös mer­kit­tä­vä edis­ty­sas­kel, so­teen saa­ta­va syk­syl­lä li­sä­ra­haa

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmä sekä muut kaupunginhallituspuolueet ovat päässeet sopuun kaupungin vuoden 2019 budjettiraamista. Osana raamia kaupunginhallitusryhmät päättivät yksimielisesti, että budjetin valmistelussa arvioidaan huolella koulujen, päiväkotien ja muiden tilojen korjausinvestointiohjelma sekä sen riittävyys erityisesti sisäilmakorjausten näkökulmasta. Sisäilmakorjausten nostamista arvioitavaksi vaati vasemmistoliitto. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä iloitsee kaupunginhallituksen päätöksestä ja pitää sitä merkittävänä.

“Koulujen ja muiden julkisten tilojen huono sisäilmatilanne on asia, johon kaupungin on ehdottomasti tartuttava kovemmalla kädellä. Lasten sairastuminen on jo itsessään vakava asia, mutta se voi aiheuttaa myös muita vakavia lieveilmiöitä. Pahimmillaan sairastumiset johtavat suureen määrään poissaoloja, mikä heikentää koulumenestystä ja kasvattaa riskiä syrjäytymiseen ja yhteisön ulkopuolelle putoamiseen”, Vuorjoki sanoo.

Terveellinen sisäilma ja turvalliset työskentelyolosuhteet ovat yksi vasemmistoliiton valtuustoryhmän tämän kauden tärkeimmistä painopisteistä.

“Tulemme esittelemään myöhemmin tällä viikolla yksityiskohtaisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla tilanteen korjaamisessa voidaan ottaa merkittäviä askelia eteenpäin”, Vuorjoki sanoo.

Tyytymätön vasemmistoliiton valtuustoryhmä on sen sijaan sosiaali- ja terveyspalveluiden määrärahoihin raamissa. Ryhmän mukaan ne ovat riittämättömät, jotta kaikki palvelut saataisiin turvattua.

“Hyväksymme luvut nyt valmisteluvaiheessa, mutta syksyn budjettineuvotteluissa tulemme vaatimaan lisäpanostuksia. Tällaisenaan budjetti on leikkaava, eikä turvaa kaupunkilaisille kaikkia heidän tarvitsemiaan palveluita. Sellaista emme voi hyväksyä.”

Vasemmistoliiton mukaan vuoden 2019 budjetissa on huolehdittava, että kaupunki onnistuu esimerkiksi vähentämään nuorten asunnottomuutta sekä parantamaan vanhustenhoitoa ja peruspalveluita. Vasemmistoliitto vaatii kaupunkia myös toimimaan suunnannäyttäjänä alipalkattujen alojen palkkauksen korjaamisessa.

Kaupunginhallitus päätti raamin hyväksymisestä maanantaina.

 

Lisätiedot:

Anna Vuorjoki, puheenjohtaja, vasemmistoliiton valtuustoryhmä, p. 0503370689