Va­sem­mis­to­lii­ton esi­tys lä­pi: La­pin­lah­den myyn­ti­kil­pai­luun mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös vuo­kra­mal­lil­la

Lapinlahden sairaalan alueella voi toimia jatkossa myös tahoja, jotka eivät ole halukkaita ostamaan vanhoja sairaalarakennuksia. Näin päätti Helsingin kaupunkiympäristölautakunta tiistaina. Lautakunta käsitteli kokouksessaan sairaala-alueen myyntikilpailun ehtoja, joita muutettiin mahdollistamaan osallistuminen myös niin sanotulla vuokramallilla. Tämä tekee kilpailuun osallistumisen mahdolliseksi muiden tahojen lisäksi esimerkiksi yleishyödyllisille tahoille ja kansalaisjärjestöille.

Esityksen vuokramallista teki vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Silvia Modig. Vuokramallin ansiosta kaupungin järjestämään kilpailuun voivat osallistua myös sellaiset toimijat, joilla ei joko ole mahdollisuutta tai jotka eivät halua ostaa rakennuksia. Vuokramalli tuo väljyyttä kilpailun ehtoihin ja mahdollistaa erilaisten ideoiden ja aiempaa useampien tahojen osallistumisen.

“Lapinlahden sairaalassa viime vuosina järjestetyllä kansalaistoiminnalla on ollut suuri yhteiskunnallinen merkitys Helsingille. Meidän vahva toiveemme oli, että avoin ja yleishyödyllinen toiminta olisi mahdollista myös jatkossa. Lapinlahden on säilyttävä avoimena ja kuuluttava kaikille, ei harvoille”, Modig sanoo.

 

Lapinlahden sairaala on Suomen vanhin mielisairaala, jonka toiminta päättyi vuonna 2008. Kaupunki on etsinyt pitkään toimijaa, joka ottaisi hoitaakseen kiinteistöt, joissa kaupungilla ei ole omaa toimintaa. Myyntikilpailun tarkoitus on löytää toimija, joka näin tekisi – nyt siis joko ostamalla tai vuokraamalla rakennukset.

Nykyisinä vuokralaisina ovat toimineet vuodesta 2015 lähtien Suomen Mielenterveysseuran Lapinlahden Lähde sekä Osuuskunta Tilajakamo. Lähde järjestää muun muassa mielenterveyttä tukevaa sosiaalista toimintaa ja työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia kaupunkilaisia. Tilajakamo vuokraa tiloja omille jäsenilleen ja tuottaa elävää kaupunkikulttuuria. Lähde ja Tilajakamo ehdottivat lokakuussa kaupungille niin sanottua sosiaalista kumppanuutta, jossa vuokralaiset sitoutuvat korjaustoimiin pitkää vuokrasopimusta vastaan. Modigin esitys mahdollistaakin kilpailuun osallistumisen kaikille sellaisille toimijoille, joille vuokramalli sopii ostamista paremmin.

“Nykyiset toimijat ovat osoittaneet, että vanhalle sairaala-alueelle voidaan tuottaa arvokasta toimintaa ja siitä voi valua hyvinvointia koko yhteiskunnalle. Pidän tärkeänä, että muiden tahojen lisäksi tämänkin kaltaisilla toimijoilla on nyt halutessaan mahdollisuus osallistua kilpailuun”, Modig sanoo.

 

Vuokramallin lisäksi lautakunta päätti korostaa myyntikilpailuun osallistuvien hankkeiden arvioinnissa monipuolisuutta sekä avoimia ja yleishyödyllisiä toimintoja. Lautakunta päätti myös, että sairaala-alueen suunnittelun edetessä turvataan alueella esiintyvän kirvelilattakoiesiintymän säilyttäminen tai tarvittaessa niiden siirtäminen. Kirvelilattakoi on Suomessa uhanalainen perhoslaji.

“Lapinlahden sairaala-alue on arvokas myös luontoarvoiltaan, ja siksi meille oli tärkeää, että myös se otetaan huomioon alueen suunnittelussa. Alueella on arvokas kasvilajisto ja se on tärkeä elinympäristö linnuille. Lisäksi puisto on tietenkin virkistysarvoiltaan tärkeä myös kaupunkilaisille”, vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja toinen kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Mai Kivelä sanoo.

Kaupungin järjestämä ideakilpailu alkaa vuoden 2019 alussa ja voittajasta päätetään vuonna 2020.