Blo­gi: Uusi kau­pun­ki­stra­te­gia: As­ke­lei­ta koh­ti yh­den­ver­tai­sem­paa ja ta­sa-ar­voi­sem­paa Hel­sin­kiä

Uudessa kaupunkistrategiassa on mukana monta askelta kohti yhdenvertaisempaa ja tasa-arvoisempaa Helsinkiä. Strategia ottaa vahvasti kantaa sen puolesta, että yhteisen todellisuuden jakaminen kaupungissa on jatkossa arvo sinänsä. Alueiden eriarvoistuminen on asia, jonka torjumisessa Helsinki on tähän asti epäonnistunut, ja erityisesti lasten ja nuorten todellisuudet ovat eriytymässä toisistaan hyvin voimakkaasti. On tärkeää, että varmistetaan, että kaikilla alueilla on ihmisiä erilaisista taustoista ja elämäntilanteista. Strategiassa korostuu kaupunkikehittäminen alueilla, joissa on erityisiä tarpeita tuelle, mutta meidän on pohdittava, miten asukkaiden todellisuus ei liiaksi eriydy muista myöskään niillä alueilla, joita on totuttu pitämään hyvinä tai arvostettuina. 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäsenenä olen erityisen iloinen siitä, että Helsinki on ottanut tavoitteekseen olla maailman yhdenvertaisin paikka oppia. Nyt panostetaan laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja siihen, että kaikki Helsingin koulut ovat hyviä. Segregaatioon eli alueiden väliseen eriarvoistumiseen puututaan muun muassa varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostolla ja kieltenopetuksella. Koulutuksen yhdenvertaisuuden kannalta ehkä tärkein päätös kuitenkin on, että strategiassa luvataan turvata koulutuksen perusrahoitus. Tämä lupaus aiotaan lunastaa sillä, että lasten ja nuorten määrän kasvu huomioidaan jatkossa budjetissa eivätkä vuokrien korotukset enää nouse niin voimakkaasti, että ne aiheuttaisivat palveluiden heikkenemistä. Jää varmistettavaksi budjettineuvotteluihin, että kaupunkitasoinen tuottavuustavoite ei vaikuta koulutuksen rahoitukseen. Opetuksessa ja varhaiskasvatuksessa riittävä rahoitus ja osaava henkilöstö ovat edellytys sille, että yhdenvertaisuuteen koulutuksessa on mahdollista päästä. 

Ilahduttavaa on myös Helsingin sitoutuminen ihmisoikeuksiin, rasisminvastaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Strategiassa luvataan panostaa saavutettavuuteen ja esteettömyyteen. Myös henkilökuntaa aiotaan kouluttaa purkamaan ja tunnistamaan rasismia. Palkkakehitysohjelman jatkamisen on mahdollisuus olla tärkeä konkreettinen askel tasa-arvon eteen, ja Vasemmiston näkemyksen mukaan palkkoja olisikin nostettava erityisesti pienipalkkaisilla naisenemmistöisillä aloilla. Tulevaisuuden haaste on varmistaa, että strategian hyvät tavoitteet on myös mahdollista toteuttaa niillä reunaehdoilla, joita strategia palveluiden kasvulle asettaa. 

Helsinki sitoutuu nyt avoimesti olemaan jatkossa yhdenvertaisempi ja tasa-arvoisempi kaupunki. Strategian hyväksyminen on alku työlle, jossa tämä sitoumus on tehtävä todeksi. 

 

Petra Malin

Koulutus- ja kasvatuslautakunnan jäsen