Tie­do­te: Tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­den lap­set saa­vat oi­keu­den var­hais­kas­va­tuk­seen Hel­sin­gis­sä

Helsingissä tulevaisuudessa myös turvapaikanhakijoiden lapset saavat oikeuden osallistua varhaiskasvatukseen. Kaupunginvaltuusto keskusteli ja päätti asiasta yksimielisesti tänään 16.6.

Turvapaikkaprosessi saattaa kestää vuosia, eikä ole lasten, perheiden tai yhteiskunnan etu, että lapsi ei tuona aikana pääse osallistumaan varhaiskasvatukseen

”Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, joiden elämässä on useampi riskitekijä, kuten vanhempien matala koulutustaso, erityisen tuen tarve tai vieraskielisyys. Varhaiskasvatuksen laadun vahvistaminen ja osallistumisasteen nostaminen on tärkeää tasa-arvolle. Mitä varhaisemmin lapsi oppii suomen tai ruotsin kielen ja pääsee osaksi yhteisöä sen helpompaa hänen myöhempi oppimisensa on.” aloitteessa perustellaan.

”Upeaa, että valtuusto asettui yksimielisesti kannattamaan lapsen oikeuksien toteutumista ja lapset saavat oikeuden varhaiskasvastukseen Helsingissä. Tämä myös auttaa lapsia heidän myöhemmällä koulupolullaan.” aloitteen tekijä valtuutettu Dan Koivulaakso sanoo.

Kaupunginvaltuuston päätöksessä todetaan: ”Kaupunginvaltuusto pitää sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä kasvatus ja koulutuslautakunnan tapaan kannatettavana, että kansainvälistä suojelua hakevien perheiden lapsille myönnetään oikeus varhaiskasvatukseen tilanteissa, joissa varhaiskasvatukseen osallistuminen on lapsen edun mukaista. Turvapaikanhakijalasten oikeus varhaiskasvatukseen on perusteltua myös tasa-arvon edistämisen näkökulmasta.”

Lisätietoja:
Dan Koivulaakso
+358 44 5066613