Tu­lok­set vuo­den 2022 puo­lue­ko­kouse­dus­ta­ja­vaa­leis­sa

Puoluekokousedustajavaalien tulokset

Vasemmistoliiton jäsenäänestys vuoden 2022 puoluekokouksen edustajista käytiin Helsingissä 28.3.-7.4. Helsingistä valittiin 56 edustajaa ja 20 varaedustajaa.

Vaalit käytiin ensi kertaa sekä sähköisesti että postitse. Äänioikeus oli 1658 henkilöllä. Ääniä annettiin yhteensä 493. Sähköisen äänestyksen kautta annettiin ääniä 440 ja postiääniä annettiin 53. Ääniä hylättiin 2. Vaalien äänestysprosentti oli 29,7 prosenttia.

Kiitos kaikille äänestäneille ja ehdokkaille sekä onnea valituksi tulleille!

 

Resultat i partikongressrepresentantvalet

Medlemsomröstningen för representanter från Vänsterförbundet i Helsingfors till partikongressen 2022 hölls 28.-7.4. Från Helsingfors valdes totalt 56 representanter och 20 ersättare.

Valet hölls för första gången både elektroniskt och per post. 1658 personer hade rösträtt. Totalt avgavs 493 röster. 440 röster avgavs elektroniskt och 53 röster avgavs per post. 2 röster avslogs. Valdeltagandet var 29,7 procent.

Tack till alla som röstade och till kandidaterna och grattis till de valda representanterna!

 

Results for the Party Congress elections

Elections for the representatives of the Left Alliance in Helsinki for the 2022 Party Congress were held from 28 March to 7 April. A total of 56 representatives and 20 deputy representatives were elected from Helsinki.

The election was held for the first time both electronically and by post. A total of 1658 people had the right to vote. A total of 493 votes were cast. 440 votes were cast by electronic voting and 53 by post. 2 votes were rejected. The turnout was 29,7 procent.

Thank you to everyone who voted and to the candidates and congratulations to the elected representatives!


Valitut edustajat / Valda representanter / Elected representatives

Haglund Mia 1147 ääntä / röster / votes
Koivulaakso Dan 1029
Vuorjoki Anna 850
Malin Petra 735
Suárez Katainen Galia 633
Nyholm Henrik 605
Adouchief Samuel 601
Lemström Anna 591
Suoranta Anu 571
Laak Noora 560
Ravela Reko 504
Haaja Ilpo 480
Kaajakari Antti 460
Taavetti Riikka 455
Vuorinen Pinja 427
Arajärvi Mirja 411
Hiltunen Titta 401
Perentz Sini 394
Uljas Jenni 378
Pohjola Mike 377
Lindén Jarmo 365
Staffans Lotta 363
Suomela Kalevi 362
Mamia Matti 358
Auvinen Heidi 332
Vainikainen Elina 326
Simonen Saana 325
Linna Lauri 310
Hemminki Elina 302
Matilainen Riitta 300
Hokkanen Matti 296
Remekselä Irja 295
Karppinen Iiris 293
Orjala Juho 266
Österberg Jan 259
Villanen Sampo 255
Honkanen Pertti 250
Räisänen Mane 250
Åberg Isabella 249
Kilpelä Eliel 248
Alatalo Eliisa 240
Kangas Katri 239
Sirola-Korhonen Krissu 231
Mann Sami 226
Komsi Eetu 218
Pöri Mikko 213
Vainio Tuulia 211
Kauppinen Antti 210
Luhtala Veera 210
Bilajac Edina 206
Lindqvist Joel 197
Burman Anni 186
Tanner Pertti 185
Säynevirta Sami 181
Savonen Linda 180
Stark Robert 178

Varaedustajat / Ersättare / Deputy representatives

Suni Aino 178 ääntä / röster / votes
Simonen Riina 177
Rantala Pekka 172
Peltokangas Niko 167
Silvonen Jussi 166
Sinkkonen Anna 166
Väisänen Marika 165
Wuorio Sanna 165
Koistinen Susanna 156
Marjavaara Hannele 151
Heikkilä Taavi 148
Arola Teuvo 141
Somerto Kaarlo 130
Koivunen Kiira 128
Turkka Ronja 125
Keskinen Eve 121
Mollberg Justus 121
Pättiniemi Orjo 116
Kokkonen Tomi 109
Saarikoski Elina Julia 100

Ei valita / Väljs ej / Not elected

Väisänen Katja 98 ääntä / röster / votes
Väänänen Lauri 97
Kollan Sini 95
Löcke Ludwing 93
Vallius Mikko 92
Wallin Elina 82
Sjöström Cyril 81
Piispanen Antti 77
Kähkönen Anna 74
Kivinen Kalle 69
Eyongmbanda Noora 66
Kurkela Pertti 66
Härkönen Erno 65
Hiltunen Erkki 57
Suvisuo Jesse 56
Hukkamäki Maria 46
Iivonen Joonas 46
Paasonen Janina 41
Spring Casimir 35
Savolainen Lassi 22
Siitonen Kari 14