Tie­do­te: Va­sem­mis­to­lii­ton ta­voi­te lä­pi – He­kan vuo­kran­ko­ro­tus­pai­nei­siin hel­po­tus­ta

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä sai läpi useita tavoitteitaan neuvotteluissa vuoden 2024 talousarviosta ja on mukana budjettisovussa.

“Ratkaisujen löytäminen asumisen hinnan kohtuuttomaan nousuun oli tärkeimpiä tavoitteitamme. Helsinki tulee nyt Hekaa ja Hasoa vastaan pääomittamalla niitä 20 miljoonalla eurolla. Tämä helpottaa painetta korottaa vuokria ja vastikkeita ensi vuonna, mikä tuo apua erittäin vaikeaan tilanteeseen”, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki sanoo.

Oikeistohallituksen toimet osuvat kovaa etenkin pienituloisiin helsinkiläisiin, minkä vuoksi kaupungin on tärkeää toimia ennaltaehkäisevästi eriarvoisuutta ja eriytymistä vastaan. Segregaatiota puretaan tässä budjetissa monilla toimilla. Helsinki ei ota käyttöön terveyskeskusmaksuja sekä lapsiin ja nuoriin satsataan.

“Koulunuorisotyötä tullaan ensi vuonna laajentamaan ja se vakinaistetaan, mikä tuo lisää turvallisia aikuisia kouluihin. Lisäksi turvaamme Suomen harrastamisen mallin laajuuden ja panostamme isosti lähiöiden liikuntapaikkoihin. Myös kasvatuksen ja koulutuksen rahat saatiin turvattua”, Arhinmäki jatkaa.

Talousarviossa sovittiin erikseen panostuksesta varhaiskasvatuksen henkilöstön saatavuuden parantamiseen. Lisäksi vasemmistoliitolle oli tärkeää, että palkkaohjelmaa jatketaan samalla tasolla kuin viime vuonna ja henkilöstön työsuhdematkaetua korotetaan.

“Helsinki jatkaa kulttuuritoimijoiden tukemista koronan jälkeen tekemällä korona-ajan avustuksista pysyviä sekä nostamalla kulttuuriavustusten tasoa puolella miljoonalla. Myös lasten kulttuurikummitoimintaa jatketaan ja taiteen perusopetusta laajennetaan lisäpanostuksella erityisesti niille alueille, joilla sitä on vähemmän tarjolla.”

Vasemmistoliitolle keskeinen tavoite oli löytää panostuksia kaupungin luonto- ja ilmastotyöhön. Helsinki on jäljessä etenkin liikenteen päästöjen vähentämisessä.

“Tuemme joukkoliikennettä ja investoimme kävelyyn sekä pyöräilyyn, mikä on ilmaston kannalta hyvä asia. Tänä vuonna otettiin käyttöön myös ilmastobudjetointi vasemmistoliiton aloitteen pohjalta, joka helpottaa kaupungin ilmastotavoitteiden toteutumisen seuraamista. Erityisen iloisia olemme siitä, että saimme tavoitteemme läpi vahvistaa luonnonsuojelun rahoitusta”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

Vasemmistoliitto on tyytyväinen siihen, että budjettiprosessi oli tänä vuonna edellisiä vuosia avoimemmin toteutettu.