Tie­do­te: Va­sem­mis­to­lii­ton pit­kä­jän­tei­nen työ kou­lu­tuk­sen eteen tuot­taa tu­los­ta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on mukana kaupunginhallitusryhmien välisessä budjettisovussa.

“Vasemmistoliiton pitkäjänteinen työ koulutuksen eteen näkyy nyt neuvottelutuloksessa. Koulutuksen perusrahoitus turvattiin ja siihen saatiin jopa pieni korotus. Olemme erittäin iloisia etenkin siitä, että palkkakehitysohjelman rahoitusta lisättiin. Pienipalkkaiset kaupungin ammattilaiset, kuten varhaiskasvatuksen työntekijät, ansaitsevat palkankorotuksensa”, kertoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

Kaupunki päätti ottaa aimo harppauksen ilmastotoimissa valtuustokauden alussa, kun kaupunkistrategiassa päätettiin ensi kertaa asettaa kaupungille hiilinollatavoite. Tätä tavoitetta lähemmäs vievät neuvotteluissa sovitut panostukset kaupunkiympäristön kehittämiseen.

“Helsingin kokoisen kaupungin toimilla ilmastokriisin torjumiseksi on valtavasti merkitystä. Tähän asti emme ole onnistuneet vähentämään liikenteestä aiheutuvia päästöjä tarpeeksi nopeasti. Nyt sovittiin riittävä rahoitus kävely- ja pyöräteiden parantamiseksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Tällaisilla päätöksillä teemme ympäristöystävällisen liikkumisen helpommaksi kaikille”, Haglund jatkaa.

Myös lähiliikuntapaikkojen, luontoalueiden ja puistojen kehittämiseen tullaan panostamaan aiempaa enemmän, mikä tulee parantamaan kaupunkilaisten hyvinvointia ja virkistymismahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kannalta neuvottelutulos jättää kuitenkin toivomisen varaa. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä olisi halunnut nähdä panostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin. Helsinki on sitoutunut toteuttamaan muun muassa terapiatakuun vuonna 2022.

“Ensi vuoden mittavalla koronatukipaketilla voidaan kuroa umpeen koronan aiheuttamaa hoitovelkaa. Helsingillä pitää kuitenkin olla valmius lisätä tulevaisuudessa sote-alan rahoitustaan, mikäli budjetissa on vajetta kun sote-uudistuksen myötä siirrytään vuonna 2023 valtion rahoitukseen”, Haglund toteaa.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä katsoo myös, että seuraavaan vuoden talousarvion neuvottelutapaa tulee kehittää. Nyt talousarvio valmisteltiin eri tavalla kuin aiemmin, sillä pormestarin yksin valmisteleman pohjan sijaan kaikki kaupunginhallitusryhmät kutsuttiin mukaan luomaan valtuuston enemmistön painotuksia vastaavaa budjettia. Näin ollen pohjan tullessa julki on käytännössä luvut jo lyöty lukkoon. 

“Yhteistyön lisääminen on tervetullut muutos talousarvion laadintaprosessiin. Julkinen keskustelu ja avoimuus ovat kuitenkin demokratian kulmakiviä, eikä niitä tule siksi heppoisesti heikentää. Budjetin laadinnan aikataulua ja kansalaiskeskustelua mahdollistavaa prosessia on kehitettävä ensi vuotta varten”, Haglund päättää.