Va­sem­mis­to­lii­ton val­tuus­to­ryh­mä: ”Bud­je­tin on tur­vat­ta­va hel­sin­ki­läis­ten elä­män­laa­tu”

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä lähtee budjettineuvotteluihin kunnianhimoisilla tavoitteilla, joiden päämääränä on parantaa Helsingin palvelutasoa.

“Budjetissa kyse on ennen kaikkea helsinkiläisten elämänlaadusta. Kun panostamme palveluihin, panostamme hyvään elämänlaatuun, johon on oikeus kaikilla helsinkiläisillä, ei harvoilla”, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki sanoo.

Valtuustoryhmä ajaa kaupungin vuoden 2019 budjettiin lisäpanostuksia erityisesti vanhusten kotihoitoon ja palveluasumispaikkoihin, lapsiperheiden palveluihin, neuvola- ja kouluterveydenhuollon rahoituksen kasvattamiseen sekä liikuntapaikkojen parantamiseen ja lisäämiseen erityisesti lähiöissä. Näille panostuksille on tarve, kun useat runsaasti palveluita käyttävät väestöryhmät, kuten lapset, vanhukset ja maahanmuuttajat kasvavat voimakkaasti.

“Kaikilla helsinkiläisillä on oltava mahdollisuus elää laadukasta arkea läpi elämän. Mahdollisimman hyvät lähtökohdat elämään toteutuvat, kun tarjolla on riittävästi sosiaalipalveluita ja terveydenhoitoa kaikenikäisille, tukea lapsiperheille ja kun koulutukseen ja varhaiskasvatukseen panostetaan voimakkaasti”, Vuorjoki toteaa.

Kuten kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta, myös vasemmistoliitto katsoo, että koulunkäyntiavustajien ja erityisopettajien määrän lisääminen, ammatillisen opetuksen tuen parantaminen ja lukiokoulutuksen kehittäminen edellyttävät miljoonapanostusta. Vasemmistoliiton mukaan esi- ja perusopetuksen koulunkäyntiavustajien ja laaja-alaisten erityisopettajien määrän lisääminen parantaisi useiden lasten oppimisedellytyksiä ja mahdollisuuksia pärjätä myöhemmin elämässä.

Myös sosiaali- ja terveystoimialan budjettia vasemmistoliitto kasvattaisi useilla miljoonilla euroilla. Lisäpanostuksia tarvitaan kattavien sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaamiseen sekä esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujien ja asunnottomien tuetun asumisen jonojen purkamiseen. Pormestarin ehdotuksessa sosiaali- ja terveystoimen menoja kasvatetaan huomattavasti vähemmän kuin väestö kasvaa, joten ilman tuntuvia lisäyksiä budjetti johtaisi jo ennestään tiukkojen resurssien kiristämiseen.

Lisäksi vasemmisto vaatii ilmastonmuutoksen vastaisten toimenpiteiden nopeuttamista. Valtuustoryhmä kannustaa Helsinkiä toimimaan nykyistä kunnianhimoisemmin ilmastokestävän kaupungin ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Valtuustoryhmä esittää lisärahoitusta muun muassa luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 toteutukseen sekä merellistä strategiaa tukeviin luontoselvityksiin.

“Helsingillä menee taloudellisesti erittäin hyvin ja viime vuonna kaupungilla oli varaa leikata verotuloistaan 70 miljoonaa euroa. Tässä tilanteessa me katsomme, että kaupungilla on varaa myös investoida tulevaisuuteen eli koulutukseen, lasten ja nuorten hyvinvointiin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan”, Vuorjoki toteaa.

Tarkat tiedot vasemmistoliiton budjettineuvotteluissa esittämistä lisämäärärahoista löytyvät täältä.

 

Lisätiedot:

Anna Vuorjoki
valtuustoryhmän puheenjohtaja
p. 050 337 0689

Dan Koivulaakso
valtuustoryhmän varapuheenjohtaja
p. 044 506 6613