Tie­do­te: Ton­tin­vuo­krien puo­lit­ta­mi­nen toi­si mer­kit­tä­vää hel­po­tus­ta He­kan ti­lan­tee­seen 

Helsingin kaupungin vuokra-asuntoja uhkaavat ennätysmäiset jopa 12 % vuokrankorotukset. Helsingin Vasemmisto vaatii kaupunkia puolittamaan Hekan tonttivuokrat väliaikaisesti korotusten hillitsemiseksi ja tarvittaessa valmistelemaan myös muita poikkeustoimia.

“Esimerkiksi puolittamalla Hekan kaupungille maksamat tontinvuokrat tilapäisesti voisi korotuspainetta vähentää lähemmäksi seitsemän prosentin luokkaa. Tämä olisi todennäköisesti nopein keino vaikuttaa tilanteeseen. Näinkin korotus on iso, mutta kohtuullisempi”, kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Paavo Arhinmäki sanoo.

“Hallituksella olisi mahdollisuus vaikuttaa vielä merkittävämmin tilanteeseen parantamalla korkotukilainojen ehtoja. Tämä olisi järein tapa helpottaa pienituloisten vuokra-asujien ahdinkoa. Valitettavasti hallitus ei näytä toimivan asiassa, joten Helsingin kaupungin pitää käyttää niitä vähäisiä keinoja, joita sillä on vuokralaisten tilanteen helpottamiseksi”, Arhinmäki jatkaa.

Tonttivuokrien puolittaminen koskisi myös muita ARA-tontteja, eli keino auttaisi muitakin asumisen hinnannousun kanssa kamppailevia pienituloisia kuten opiskelijoita.

Heka toimii omakustanneperiaatteella. Voittoa vuokrista ei oteta, vaan paine korottaa vuokria johtuu yleisestä hintojen noususta. Hekalla on paljon lainaa, joiden korot ovat kasvaneet merkittävästi Venäjän aloittaman hyökkäyssodan ja energiakriisin aiheuttaman inflaation myötä.

“Hekan vuokralaisia uhkaavat paitsi vuokrankorotukset, myös hallituksen kaavailemat asumistukileikkaukset. Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä kannattaa voimakkaasti kaikkien mahdollisten toimien toteuttamista tilanteen purkamiseksi ja ihmisten tukemiseksi. Tilannetta, jossa ihmisillä ei ole varaa maksaa kaupungin pienimpiäkään vuokria, ei saa syntyä”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund toteaa.