Tie­do­te: Pal­kan­mak­sun on­gel­mien rat­ko­mi­ses­sa kaik­ki mah­dol­li­set kei­not käyt­töön vii­py­mät­tä

Helsingin palkanmaksun ongelmien ratkomisessa tulee ottaa kaikki mahdolliset keinot viipymättä käyttöön, vaatii Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä. Syksyksi on palkattava riittävä määrä työntekijöitä palkanlaskentaan, jotta tilanne korjaantuu. Työntekijöiden hyvinvointiin on panostettava tosissaan, viestintää parannettava ja vastuullisten tahojen kannettava vastuunsa tilanteesta.

“Kaupunki on palkannut lisää työntekijöitä palkanlaskentaan ja tarpeen vaatiessa palkanlaskijoita on rekrytoitava lisää. Sarastian käyttöönotto ei myöskään saa tarkoittaa sitä, että palkanlaskijoiden työt siirtyvät muihin tehtäviin koulutetuille esihenkilöille, kuten rehtoreille. Jo yliopistoissa kokeiltiin hallintotyön lisäämistä professorien tehtäviin, eikä se ollut toimiva tie”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela. 

Tilanne vaikuttaa läpikotaisesti koko kaupunkiin. Vaarana on, että nykyiset työntekijät uupuvat ja uusia ei saada rekrytoida. Tämä uhkaa heikentää kaupungin palveluiden laatua.

“Uudistuksen ei pidä lisätä työntekijöiden työkuormaa, vaan päinvastoin parantaa ja helpottaa työntekoa. Nyt tilanne on kaikkea muuta kuin tämä. Olen erittäin huolissani kaupungin työntekijöiden hyvinvoinnista”, Koskela jatkaa.

Sarastiaan siirtymisen läpinäkyvyydessä on lisäksi ollut toivomisen varaa. Kaupunginhallitus on saanut ajoittain tiedoksiantoja prosessista, mutta tiedottamista tarvitaan syksyn edetessä nykyistä enemmän. Päättäjät ovat olleet lähinnä mediatietojen varassa koko kesän.

“Viestintä työntekijöiden, kaupunkilaisten ja päättäjien suuntaan on ollut riittämätöntä, siitä ei pääse mihinkään. Palkkasotkusta tilivelvolliset tahot ovat julkisuudessa siirrelleet palloa asiasta toisilleen samaan aikaan kun työntekijöiden tilit ovat olleet tyhjinä. Tämä ei ole antanut hyvää kuvaa siitä, miten asiaa hoidetaan. Tähän tarvitaan muutos”, Koskela päättää.

Helsingissä operatiivista valtaa käyttävät yksin pormestari ja kansliapäällikkö. Apulaispormestareilla ja kaupunginhallituksen rivijäsenillä ei ole ollut muuta vaihtoehtoa kuin odottaa pormestarin ja kansliapäällikön tuovan asia kaupunginhallituksen käsittelyyn. Helsingin Vasemmisto esitti kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina 8.8. useita kysymyksiä koskien tilannetta.

 

 

Helsingin Vasemmiston esittämät kysymykset tilanteesta kaupunginhallituksen kokouksessa:

 

Sarastia:

– Millainen sopimus Sarastian kanssa on tehty ja mikä on Sarastian sopimuksellinen vastuu epäonnistumisesta?

– Miten Sarastia on osallistunut / miten Sarastiaa on osallistettu ongelmien ratkaisemiseen?

– Miten Sarastian toimintakykyä arvioitiin ennen sopimuksen tekemistä? Toteutettiinko pilottia?

– Kartoitettiinko Sarastialle kansainvälisiä vaihtoehtoja?

– Miksi ja kenen päätöksellä järjestelmä otettiin käyttöön nykyisessä aikataulussa tiedetyistä puutteista huolimatta?

 

Työntekijät:

– Pitääkö paikkansa, että työntekijöitä on ennen Sarastian käyttöönottoa varoitettu mahdollisista ongelmista kuten että palkka ei tule ajallaan eikä palkkakuitin oikeellisuus välttämättä päde?

– Mitä työntekijöiden hyväksi on jo tehty ja mitä ollaan suunniteltu tehtäväksi?

– Millä tavalla työntekijäjärjestöt osallistetaan prosessiin?

– Miksi kaupunki ei ole maksanut työntekijöille arviopalkkaa aiempiin palkkakuitteihin perustuen ja/tai luvannut työntekijöille korotonta lainaa henkilöstökassasta siihen asti, että ongelmat on korjattu?

– Miten kaupunki varmistaa, että palkanlaskenta ei järjestelmämuutoksesta huolimatta tule jatkossa kuulumaan muille kuin palkanlaskijoille eli että lähiesihenkilöt voivat keskittyä työhön, johon heillä on pätevyys?

– Millaisin toimin kaupunki ryhtyy korjaamaan työnantajamainettaan ja luottamusta työntekijöihin?

– Millainen rahallinen korvaus työntekijöille on luvassa ja miten/millä aikataululla kulut (esim. kulutusluottojen ja pikavippien korot) korvataan?

 

Kustannukset:

– Mitkä ovat olleet kustannukset palkanmaksun ongelmista johtuen ja kuinka paljon ovat tulevat arvioidut kustannukset?

– Miten kulut vaikuttavat henkilöstöosaston budjettiin/käyttövaroihin?

– Lehtitietojen mukaan Helsinki on valittamassa saamastaan 15 000 euron sakosta koskien verotietojen ilmoittamatta jättämistä. Onko Helsinki toimittanut verotiedot lain vaatimalla tavalla? Kannattaako resursseja käyttää valittamiseen, kun sillä on vääjäämättä kustannusvaikutuksia käytettävästä työpanoksesta johtuen?

 

Deloitte:

– Kansliapäällikön päätöksen mukaan konsultointipalvelu hankittiin ilman kilpailutusta suorahankintana mm., koska Deloitte on hoitanut vastaavia ongelmia liittyen Sarastiaan Espoon kaupungin kanssa. Miten on mahdollista, että ongelmia ei ennakoitu, vaikka niistä tiedettiin?

– Miten näin suuri hankinta (2 miljoona euroa) voidaan tehdä kaupunginhallitusta kuulematta?

– Milloin hankintasopimus Deloitten kanssa solmitaan ja missä vaiheessa se tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi?