Tie­do­te: Leik­kaus­po­li­tiik­ka on ih­mis­hen­gil­lä leik­ki­mis­tä

Joka ikinen kivi on käännettävä, jotta leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluihin voidaan välttää, vaatii sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan varajäsen Meri Valkama.

Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala aloittaa muutosohjelman valmistelun taloutensa tasapainottamiseksi. Muutosohjelman tavoitteena on kuroa umpeen yli 70 miljoonan euron vaje toimialan taloudesta. Päätös muutosohjelman valmistelun aloittamisesta tehtiin sosiaali- terveys- ja pelastuslautakunnassa tiistaina.

Vasemmistoliiton vaatimuksesta lautakunta hyväksyi päätöksen yhteyteen kirjauksen, että talouden tasapainottaminen tehdään ensisijaisesti sellaisin keinoin, jotka eivät heikennä palveluita. Toimiala aloittaa muutosohjelman valmistelun tämän kevään aikana, ja konkreettiset sopeutustoimet tulevat lautakunnan päätettäväksi syksyllä.

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan vasemmistoliiton edustaja Meri Valkaman mukaan tilanne on äärimmäisen vakava.

“Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluissa puhutaan elämän ja kuoleman kysymyksistä. Aivan jokainen kaupunkilainen on niistä tavalla tai toisella riippuvainen. On suuri riski, että muutosohjelman vaikutukset osuisivat kipeästi etenkin hauraimmassa asemassa oleviin kaupunkilaisiin”, Valkama sanoo.

Vajeen taustalla on valtion riittämätön rahoitus sosiaali-, terveys ja pelastuspalveluihin. Vielä alkuvuodesta 2023 Helsingissä oltiin toiveikkaita, että valtio kasvattaisi kaupungin pottia palveluiden turvaamiseksi. Lisärahoitusta ei kuitenkaan saatu riittävästi.

“Keväällä 2021 Helsinki kiehui kasvatukseen ja koulutukseen kaavailluista koulutusleikkauksista, joiden suuruus oli noin 20 miljoonaa euroa. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin nyt kaavaillut säästöt ovat kokonaissummaltaan yli kolminkertaiset.”

“Jos joskus, niin nyt toivon kaupunkilaisilta raivokasta ääntä myös toimivien sotepe-palveluiden puolesta.”

Mikäli valtio taipuisi rahoittamaan hyvinvointialueita enemmän tai myöntäisi niille verotusoikeuden, säästöiltä vältyttäisiin. Kokoomuksen johtamat hallitusneuvottelut eivät apua kuitenkaan lupaa, sillä kokoomus on päinvastoin puhunut miljardiluokan säästöistä sosiaali- ja terveyspalveluihin.

“Olen ollut sitä mieltä jo kauan, että on kyseenalaista, voimmeko puhua Suomesta enää hyvinvointivaltiona. Niin monia sote-palveluita on aliresursoitu vuosikausia. Mikäli nämä säästöt realisoituvat eikä palveluiden rahoitusta paranneta, viimeisetkin rippeet hyvinvointivaltioretoriikasta voi haudata, niin dramaattiset seuraukset sillä tulee olemaan”, Valkama toteaa.