Tie­do­te: Kou­lu­rau­haa ja ta­sa-ar­voa mak­sut­to­mal­la aa­miai­sel­la

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo ja valtuutettu Mai Kivelä jättivät 3.3.2021 pidetyssä kaupunginvaltuuston kokouksessa aloitteen, jossa vaaditaan maksuttomia aamupaloja kaupungin kouluihin. Vasemmisto haluaa aloitteellaan parantaa koulun ilmapiiriä niin lapsille kuin aikuisille. Tarkoituksena kehittää peruskoulutusta ja tasata lasten perhetaustoista johtuvia eroja.

Maksuttoman aamiaisen hyödyistä on saatu hyviä kokemuksia esimerkiksi Lahdessa. Neljässä kaupungin koulussa aloitettiin syksyllä 2019 kokeilu, jossa lapsille ja nuorille tarjotaan aamupalaa. Tämän on havaittu rauhoittavan koulupäiviä ja tarjoavan yhteisöllisen tavan aloittaa päivä.

”Kenenkään etu ei ole, että lapsi aloittaa koulupäivän tyhjällä vatsalla. Suomalaisen hyvinvointivaltion ylpeydenaiheita on maksuton kouluateria, josta otetaan esimerkkiä ympäri maailmaa. Olisi hieno tasa-arvoteko, että jatkossa myös maksuton aamupala olisi tarjolla kaikille lapsille.” Valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Aamiainen lisää koulumenestystä, korona lisää ruoka-avun tarvetta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn mukaan peruskouluikäisistä huomattava osa ei syö aamupalaa joka arkiaamu. 4. ja 5. luokkalaisista luku on 26 prosenttia, ja 8. ja 9. luokkalaisten osalta jopa 41,4 prosenttia. Tutkimukset ovat osoittaneet linkin terveellisen aamupalan ja koulumenestyksen välillä. Kaikissa kodeissa ei ole samanlaisia edellytyksiä huolehtia ravitsevasta aamiaisesta.

Sosiaalibarometri 2020 on osoittanut koronakriisin yhteyden lisääntyneisiin toimeentulon ongelmiin. 73 prosenttia sosiaalityöntekijöistä katsoo, että kriisi on lisännyt muun muassa ruoka-avun tarvetta, mikä on vääjäämättömästi vaikuttanut myös koululaisiin.

”Korona on osunut epäreilun kovaa lapsiin ja nuoriin. Nyt jos koskaan on tärkeä panostaa lasten ja nuorten hyvinvointiin ja tietoisesti tehdä toimia, joilla sosioekonomisia eroja voidaan tasata.” Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Mai Kivelä sanoo.

Valtuustoaloite kouluaamiaisen puolesta on osa Vasemmistoliiton kansallista kampanjaa, jossa sama aloite jätetään kevään aikana yhteensä 28 kunnassa Helsingistä Utsjoelle. Puolue haluaa kehittää peruskoulutusta panostaen erityisesti vähävaraisten perheiden lapsien aseman parantamiseen.

Lisätiedot:
Veronika Honkasalo
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
040 5559409

Mai Kivelä
mai.kivela@eduskunta.fi
040 7417379