Tie­do­te: HUSin sääs­tö­toi­met ovat kes­tä­mät­tö­miä – val­tion on myön­net­tä­vä li­sää ra­haa sai­raan­hoi­toon

HUS-yhtymä tiedotti keskiviikkona 28.9. massiivisista leikkaussuunnitelmista. Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä pitää sairaanhoitoa halvaannuttavia leikkauksia kestämättöminä. Jotta laadukkaat sairaanhoidon palvelut voidaan turvata, HUS tarvitsee valtiolta lisää rahoitusta.

“Sairaanhoitomme on jo nykyisellään ylikuormittunut ja hoitovelkaa on järkyttävän paljon. Kuluneena kesänä päivystykset ovat olleet pahasti ruuhkautuneita. Herää iso huoli, miten potilaiden hoitaminen onnistuu jäljelle jäävissä yksiköissä, jos osa päivystyksistä suljetaan. Uhkana on sairaanhoidon saatavuuden merkittävä heikennys ja perusterveydenhuoltoon valuvaa lisäkuormitusta ellei valtio myönnä HUSille lisärahoitusta”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

Lakkautusuhan alla ovat muun muassa Helsingin Malmin sekä Porvoon ja Lohjan päivystykset sekä yksi nuorisopsykiatrian tutkimusosasto.

“HUSin sairaaloissa ollaan todella lujilla tiukkojen resurssien, hoitajapulan ja koronan aiheuttamien lisäpaineiden kanssa. Tässä tilanteessa massiiviset säästötoimet voivat entisestään vaikeuttaa henkilöstön saatavuutta ja potilaiden hoitoon pääsyä. Se tuottaa isoja riskejä koko erikoissairaanhoidon toimivuudelle”, HUS-yhtymän hallituksen jäsen ja varakaupunginvaltuutettu Anna Vuorjoki toteaa.

Lakkautusten lisäksi säästöjä on suunniteltu haettavan henkilöstöetuja karsimalla, leikkaamalla tutkimusmääräraha lähes puoleen sekä nostamalla asiakasmaksuja.

Ehdotetut leikkaukset voivat lisätä eriarvoisuutta hoitoon pääsyssä ja siten toimivat sote-uudistuksen tavoitteita vastaan. Asiakasmaksujen korotukset estävät pienituloisten hoitoon hakeutumista, ja päivystysten keskittäminen taas voi lisätä alueellista eriarvoisuutta. Lisäksi hoitohenkilökunta on viime vuosina venynyt äärimmäisyyksiin hyvän hoidon eteen, joten henkilöstöetuuksien karsiminen juuri nyt tuntuu kohtuuttomalta”, Vuorjoki päättää.

Ilman valtiolta hyvinvointialueiden kautta tulevaa lisärahoitusta HUSilla ei ole mahdollisuuksia välttää nyt esitettyjä leikkauksia.