Tie­do­te: Hel­sin­ki pa­nos­taa vuon­na 2023 kou­lui­hin, työn­te­ki­jöi­hin ja il­mas­to­vii­saa­seen kau­pun­kiin

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä sai läpi useita tavoitteitaan neuvotteluissa Helsingin vuoden 2023 talousarviosta ja on mukana budjettisovussa.

“Ratkaisujen löytäminen henkilöstöpulaan oli tärkeimpiä tavoitteitamme. Helsinki tuplaa palkkaohjelmansa, mikä on todella hieno asia. Erityisen tyytyväisiä olemme siihen, että palkankorotuksia ohjataan vaatimuksestamme kaikista pienipalkkaisimmille työntekijöille. Tarkoituksena on parantaa henkilöstön asemaa myös ottamalla käyttöön työmatkaetu”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

Aiemmin syksyllä uutisoitiin koulutukseen ja varhaiskasvatukseen esitetyistä leikkauksista. Hyvällä yhteistyöllä leikkaukset saatiin torjuttua.

“Leikkausten sijaan saimme sovittua pysyviä panostuksia kouluille ja erityisesti tukea tarvitseville oppilaille. Inkluusion toteuttamiseen lisätään rahaa ja panostamme myös varhaiskasvatuksen laatuun sekä henkilöstön saatavuuteen. Palkkaamme lisäksi lisää henkilöstöä nuorisotyöhön ja avaamme Kalasatamaan uuden kirjaston”, Haglund jatkaa.

Energiakriisi ja tuleva talvi nostavat kaupungin kustannuksia. Vasemmistoliitto tavoitteli kattavaa energiapakettia, jolla voitaisiin vastata nouseviin kustannuksiin ja löytää ratkaisuja vähentää energiankulutusta samalla palveluiden laatu turvaten.

“Kaupunki investoi nyt voimakkaasti energiatehokkuutta lisääviin ratkaisuihin, mikä on hyvä asia sekä kaupunkilaisille että ympäristölle. Palvelut voidaan pitää avoinna ja niitä tullaan jopa parantamaan. Liikuntapaikkoja ja puistoja tullaan korjaamaan ja rakentamaan”, Haglund toteaa.

“Ilmastotavoitteiden näkökulmasta investoinnit pyöräteihin, käveltävään keskustaan ja raideliikenteeseen ovat hyvä asia. Iloitsemme myös eläinpelastustoiminnan jatkamisesta ja kehittämisestä”, Haglund päättää.