Tie­do­te: Hel­sin­gin uusi stra­te­gia: Il­mas­to­krii­sin tor­jun­taa ja pa­nos­tuk­sia pan­de­mias­ta toi­pu­mi­seen

Helsingin kaupungin pormestarikunnan puolueet ovat päässeet sopuun kaupungin uudesta strategiasta vuosille 2021-2025. Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on erityisen iloinen siitä, että Helsinki tulee tulevina vuosina panostamaan merkittävällä tavalla ilmastonmuutoksen torjuntaan ja lähiluonnon suojeluun.

“Helsinki nostaa merkittävästi ilmastotavoitteiden kunnianhimon tasoa. Kaupungin tulee olla hiilineutraali jo vuonna 2030 ja viimeistään vuoteen 2040 mennessä Helsingin kaupungin aiheuttamat ilmastonmuutosta kiihdyttävät kasvihuonepäästöt on painettu nollaan. Helsinkiläisille rakkaat ja luontoarvoiltaan merkittävät Stansvikin alueen metsät suojellaan ja Vartiosaari osoitetaan vihdoin virkistyskäyttöön. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhtä tärkeää kuin ilmastokriisin torjunta”, Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund kertoo.

Ilmastokriisin hillinnän lisäksi kaupunki puuttuu määrätietoisesti eriarvoisuuden kasvuun ja alueiden eriytymiseen. Helsinki varmistaa laadukkaat lähipalvelut kaikille helsinkiläisille, asuinalueesta riippumatta. 

“Kaupunki toimii määrätietoisesti alueiden eriytymistä ja eriarvoisuuden kasvua vastaan. Kulttuuria ja taidetta, kirjastoja, liikuntapaikkoja ja nuorisotiloja tulee olemaan tarjolla entistä tasapuolisemmin eri puolilla Helsinkiä. Myös lähipäiväkoti ja -kouluperiaatetta vahvistetaan”, Haglund jatkaa. 

Kaupungin strategiassa panostetaan pandemian jälkihoitoon. Koronakriisin aiheuttamaan hyvinvointi- ja oppimisvajeeseen sekä kulttuurialan ahdinkoon puututaan merkittävällä tukipaketilla. 

“Osoitamme 65 miljoonan euron tukipaketin koronakriisin aiheuttaman pahoinvoinnin paikkaamiseen. Rahoitusta kohdennetaan lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen, sosiaali- ja terveyspalvelujen hoitojonojen purkamiseen sekä kulttuurin ja tapahtuma-alan jälleenrakennukseen”, Haglund päättää.