Tie­do­te: Hel­sin­gin ta­lou­den tu­lee ol­la ih­mi­siä ja ym­pä­ris­töä var­ten

Valtuustoryhmä vaatii panostuksia palkkaukseen ja energiakriisin torjumista Helsingin budjettineuvotteluissa.

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä vaatii tulevissa Helsingin kaupungin budjettineuvotteluissa huomattavia panostuksia työntekijöiden palkkaukseen ja palkkasotkun selättämistä, energiapakettia kohoavien energiakustannusten torjumiseksi sekä esitettyjen leikkausten sijaan panostuksia koulutukseen, varhaiskasvatukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Ryhmä vaatii lisäksi pormestari Juhana Vartiaista julkistamaan Helsingin vuoden 2023 talousarviota varten tehdyt taustalaskelmat.

“Henkilöstöpulan ratkaiseminen tulee olla kaupungin tärkeimpiä prioriteetteja. Tavoittelemme palkkaohjelman moninkertaistamista ja erillistä henkilöstön saatavuusrahaa kaikista eniten kriisiytyneille aloille kuten varhaiskasvatukseen. Lisäksi koulutukseen ja sosiaali- ja terveyspalveluihin esitettyjen leikkausten sijaan tarvitsemme päinvastoin palvelutason parantamista. Koulukirjoihin ja päivystyksiin pitää löytyä rahaa”, toteaa valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

Energiakriisi ja alkava talvi nostavat kaupungin kustannuksia. Vasemmiston tavoitteena on hintojen nousun kompensointi yhtä aikaa energiankulutuksen vähentämisen kanssa, jotta hyvinvointia lisäävät palvelut voidaan pitää avoinna. Myös panostuksia tarvitaan esimerkiksi lähiöiden liikuntapaikkoihin.

“Kaupungin tulee investoida voimakkaasti energiakäyttöä alentaviin ratkaisuihin, jotta saamme painettua kustannuksia alas. Investoinnit pyöräilyyn ja raideliikenteeseen ovat todella tärkeitä etenkin nyt. Energiatehokkaat investoinnit rakentavat kriisinkestävyyden lisäksi myös ilmastoviisasta kaupunkia”, Haglund sanoo.

“Helsingin on järkevää vahvistaa myös huoltovarmuuttaan omaan tukipalveluiden tuotantoon panostamalla. Ketterän keittiön rakentaminen ruokatoimituksista vastaavalle Palvelukeskus Helsingille turvaa vanhuspalveluiden, sairaaloiden ja koulujen ruokailut”, jatkaa Haglund.

Helsingin Vasemmistoliitto totesi jo viime vuonna, että tätä vuotta varten budjetin neuvottelutapaa tulee kehittää. Yhteistyön lisääminen ehdotuksen valmistelussa puolueiden kesken on ollut tervetullut muutos. Neuvotteluita on kuitenkin hankala käydä pelkkien skenaariolaskelmien pohjalta, ilman kunnollista julkista keskustelua.

“Pormestarin on julkistettava budjettia varten tehdyt taustalaskelmat, jotta keskustelu Helsingin taloudesta voidaan käydä demokratiaa ja hyvää hallintotapaa kunnioittaen. Avoimuudesta huolehtiminen tukee hyvän lopputuloksen saavuttamista”, Haglund päättää.

 

Vasemmistoliiton päätavoitteita budjettineuvotteluihin:

 

Kriisipaketti henkilöstöpulan ratkaisemiseksi

 • Moninkertaistetaan palkkaohjelma
 • Erillinen saatavuusraha kaikista kriisiytyneimmille aloille
 • Kustannetaan työmatkaliput työntekijöille
 • Parannetaan työllisyyspalveluita

 

Energiapaketti nousevien hintojen taklaamiseksi

 • Investoidaan voimakkaasti energiatehokkuuden lisäämiseen
 • Kustannusten nousu ei saa heikentää kaupunkilaisten palveluita!

 

Koulutukseen kovaa rahaa

 • Ei leikata, vaan panostetaan koulujen kehittämiseen
 • Ratkaistaan varhaiskasvatuksen kriisi rahalla
 • Kirjat ja oppimateriaalit kaikille oppilaille
 • Tuetaan tukea tarvitsevia oppilaita

 

Sosiaali- ja terveyspalvelut kuntoon

 • Turvataan HUSin rahoitus
 • Lisätään vanhusten kotihoidon paikkoja
 • Mielenterveys- ja päihdepalveluihin panostuksia, sekä aikuisten että nuorten palveluihin

 

Kulttuurille elinvoimaa

 • Turvataan peruspalvelut energiakriisin keskellä
 • Panostetaan lähiöiden liikuntapaikkoihin
 • Aikaistetaan Harjun nuorisotalon peruskorjausta
 • Rahoitetaan Korkeasaaren eläinpelastustoiminnan kehittäminen

 

Ilmastoviisautta Helsinkiin

 • Nopeutetaan irtautumista fossiilienergiasta
 • Vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelun rahoitusta
 • Raideliikenteen rakentamiseen vauhtia
 • Panostetaan pyöräilyohjelman toteuttamiseen

 

Vahvistetaan kaupungin kriisinkestävyyttä

 • Investoidaan omaan ruoantuotantoon Palvelukeskus Helsingin puitteissa
 • Katujen talvikunnossapito kuntoon
 • Lisätään asunnottomien tuetun asumisen paikkoja 500 paikalla

 

Lisätään budjettineuvottelujen prosessiin demokratiaa ja avoimuutta.