Tie­do­te: Hel­sin­gin on tur­vat­ta­va mak­su­ton toi­nen as­te

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii Helsinkiä turvaamaan toisen asteen maksuttomuuden jatkossakin.

Petteri Orpon hallitus on kehysriihessä päättänyt rajata toisen asteen maksuttomuutta sen vuoden loppuun, kun nuori täyttää 18 vuotta. Hallituksen päätös leikata ammatillisen koulutuksen ja lukion maksuttomuudesta on lyhytnäköinen ja haitallinen sekä oppilaille että kouluille.

“Hallituksen päätös rajata toisen asteen maksuttomuutta on ajattelematon. Se iskee etenkin nuoriin joilla on vaikeuksia terveyden tai oppimisen kanssa tai tulevat pienituloisista perheistä. Helsingin tulee päättää, että kaupunki pitää kiinni maksuttomuudesta”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

“Hallituksen haitallisista uudistuksista on poikettu paikallisesti myös aiemmin, kun Helsinki jätti toteuttamatta varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja kasvattavia ja subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta rajaavia Sipilän hallituksen päätöksiä.”

Monet siirtyvät toiselle asteelle täyttäessään 16 vuotta. Hallituksen päätös tarkoittaisi, että opinnot tulevat maksulliseksi kesken opintojen, yleensä viimeiseksi vuodeksi.

“Päätös heikentää suomalaista koulutustasoa. Nuoria tulisi tukea ja kannustaa opiskelemaan, mutta nyt hallitus lisää koulupudokkaita kun niukka toimeentulo voi toimia vaikka ylioppilaskokeisiin osallistumisen esteenä.”

“Oppimateriaalien muuttuminen maksulliseksi kesken tutkinnon kuormittaa oppilaiden lisäksi koulutuksen järjestäjiä, opettajia ja rehtoreita. Miten käytännössä hoidetaan se, että koululta saadut läppärit ja digitaaliset oppimateriaalit sekä ammatillisen puolen työvälineet muuttuvat yhtäkkiä maksullisiksi kesken opintojen?”

“Opettajien työmäärä on jo nyt suuri. Hallinnollisen taakan lisääminen paitsi vaikeuttaisi koulujen arkea entisestään, myös todennäköisesti söisi päätöksellä tavoitellut säästöt.”