Tie­do­te: Hel­sin­gin on kan­net­ta­va vas­tuun­sa palk­ka­sot­kus­ta täy­si­mää­räi­ses­ti

Helsingin kaupungin palkanmaksun virheet on korjattava viipymättä ja palkkojaan odottaville työntekijöille on maksettava tuntuva korvaus. Vasemmiston valtuustoryhmä esittää, että Helsinki maksaa palkkojaan odottamaan joutuneille työntekijöille lakisääteisen viivästyskoron korotettuna ja korvaa virheistä aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan.

On häpeällistä, että Suomen suurimpiin työnantajiin kuuluva Helsinki ei pysty hoitamaan palkanmaksua asianmukaisesti. Monet pienipalkkaiset työntekijät ovat joutuneet maksuvaikeuksiin palkkojen viipymisen vuoksi. Lakisääteinen seitsemän prosentin viivästyskorko ei välttämättä kata esimerkiksi pikavippien kuluja tai maksamattomien laskujen korkoja. Helsingin on kannettava vastuunsa ja korvattava viivästyneistä palkoista aiheutuneet vahingot täysimääräisesti.

Moni työntekijä on lomalla tai vapaa-ajallaan joutunut käyttämään tuntikausia selvittääkseen väärin maksettuja tai kokonaan maksamatta jääneitä palkkoja. Myös tämä työnantajan virheistä johtuva vapaa-ajan menetys tulee hyvittää työntekijöille. Kaupungin viestintää on parannettava, jotta virheellisiä palkkoja saaneet työntekijät saavat yhteyden kaupunkiin ja vastaukset ilman kohtuutonta odotusta.

Tilanteen tekee erityisen vaikeaksi se, että virheitä palkanmaksussa tulee jatkuvasti lisää. Työlainsäädäntö mahdollistaa arviopalkan maksamisen. Kunnes viat ja käytännöt saadaan korjattua, Helsingin tulisi maksaa peruspalkkaa kaikille työntekijöille. Tällöin kukaan ei jäisi kokonaan ilman palkkaa. Tilanteen helpottamiseksi kaupungin on mahdollistettava lisäksi kuluttoman ja korottoman käyttöluoton antaminen henkilöstökassasta työntekijöille, joiden palkoissa on ollut virheitä.

Virheitä palkanmaksussa aiheuttaa pula palkanlaskijoista ja siirtyminen uuteen maksujärjestelmään Sarastiaan. Sarastian yksi suurimpia ongelmia on se, että järjestelmä siirtää palkanlaskijoiden tehtäviä muille työntekijöille. On tehotonta, että muihin töihin koulutetut työntekijät joutuvat käyttämään työaikaansa palkkojen merkitsemiseen. Käytäntö tulee korjata, jotta uusi järjestelmä ei heikentäisi kaupungin palveluiden laatua.

Palkkasotku on ajanut jo monia kaupungin työntekijöitä hakemaan töitä muualta. Helsingillä ei yksinkertaisesti ole varaa menettää yhtäkään työntekijäänsä. Helsingin on kannettava vastuunsa täysimääräisesti, korjattava virheensä ja korvattava työntekijöille aiheutuneet vahingot ilman viivytyksiä.