Tie­do­te: Hel­sin­gin har­kit­ta­va uu­del­leen asun­to­jen suu­ria vuo­kran­ko­ro­tuk­sia

Helsingin kaupungin omistama Kiinteistö Oy Auroranlinna on ilmoittanut suurista vuokrankorotuksista. Korotukset koskisivat noin 1500 asuntoa ja olisivat osassa asunnoista neljässä vuodessa peräti 40 prosenttia. Eräässä tapauksessa vuokraa haluttaisiin nostaa ensimmäisenä vuotena 130 euroa ja seuraavana vuonna 100 euroa.

”Vuokrankorotusten kohteena olevat asunnot ovat vapautuneet sääntelystä pari vuotta sitten. Helsingin kaupungin ei pidä toimia kuin Sato tai Kojamo ja nostaa kohtuuttomasti vuokria, vaan Helsingin pitää toimia myös omistamissaan vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa omakustanneperiaatteella.” Helsingin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo.

Vasemmistoliiton mielestä korotussuunnitelmaan pitäisi ottaa aikalisä. Korotusten kohteena olevissa vuokra-asunnoissa on korjaustarpeita, jotka luovat korotuspaineita vuokriin. Vasemmistoliiton mielestä mahdolliset vuokrankorotukset pitäisi jakaa pidemmälle ajalle. Lisäksi taloihin tehtävät korjaukset ja niiden vaikutukset vuokriin tulisi käydä läpi yhdessä asukkaiden kanssa.

”Ei ole asukkaille mitenkään kohtuullista lähettää vain tiedotetta suurista vuokrankorotuksista ja antaa hyvin lyhyttä aikaa vastata niihin. Nyt on syytä ottaa korotuksiin aikalisä ja käydä asukkaiden kanssa yhteistyössä asiat läpi”, Helsingin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki sanoo.

Asumiskustannukset vievät valtaosan helsinkiläisten kuukausituloista. Yksi suurimmista kaupunkiköyhyyden syistä on korkeat asumiskustannukset. Asumisen hinnan kohotessa pilviin kärsivät siitä kuitenkin lopulta kaikki. Kaupungin ei tulisi omilla toimillaan ylläpitää kaupungin korkeaa vuokratasoa.

Yhteystiedot

Paavo Arhinmäki
Helsingin kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
p. 050 5121713
paavo.arhinmäki@eduskunta.fi