Tie­do­te: Hel­sin­gil­lä on va­raa tur­va­ta so­te­pe-pal­ve­lut muu­tos­oh­jel­mas­ta huo­li­mat­ta

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta päätti tänään 19.9. säästöihin tähtäävästä muutosohjelmasta. Mikäli muutosohjelman säästöpaine uhkaa heikentää palveluita, Helsingin Vasemmiston mielestä kaupungin on harkittava oman rahan käyttöä tärkeiden sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden turvaamiseksi. Ehdotus ei ole saanut vastakaikua muilta puolueilta.

Muutosohjelma on valtion edellyttämä toimi, joka Helsingin ja muiden hyvinvointialueiden on toteutettava. Konkreettisista säästökohteista tai toimenpiteistä ei ole päätetty vielä. Nyt tehty päätös koskee muutosohjelman prosessin käynnistämistä.

“Helsinki on Suomen rikkain kunta. On täysin absurdi ajatus, että elintärkeitä palveluja lähdettäisiin heikentämään, vaikka kaupungilla on mahdollisuus käyttää myös omaa rahaa niiden turvaamiseen. Ensisijaisesti valtion pitäisi korjata rahoitustaan, jotta leikkauksiin ei jouduta. Jos tämä ei tapahdu, Helsingin on ryhdyttävä toimiin palveluiden pelastamiseksi”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

Muutosohjelmalla on tarkoitus löytää yhteensä noin 100 miljoonan euron säästöt sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluista kolmen vuoden aikana. Mikäli tarve sopeuttamiselle osoittautuu myöhemmin pienemmäksi, ohjelmaa korjataan vastaamaan todellista tarvetta vasemmistoliiton vaatimuksesta.

“Palveluiden heikentämistä tai asiakasmaksujen korotuksia emme hyväksy. Vasemmistoliitto tekee voimakkaasti töitä sen eteen, että tulevat muutokset eivät kasvata terveyseroja tai heikennä jokaiselle yhdenvertaisesti kuuluvaa oikeutta terveyteen ja hyvinvointiin”, lautakunnassa vasemmistoliittoa edustava Meri Valkama jatkaa.

Vasemmistoliitto vastusti painokkaasti terveyskeskusmaksujen palauttamista Helsinkiin osana ohjelmaa. Vasemmiston esityksestä päätökseen kirjattiin myös esimerkiksi vaatimus luoda asukkaille ja henkilöstölle väylä muutosohjelmaan vaikuttamiseen. Myös ohjelman toimenpiteiden vaikutuksia arvioidaan tarkasti jo ennen päätösten tekemistä vasemmistoliiton vaatimuksesta.

“Me tulemme vaatimaan, että aivan kaikilla on jatkossakin oikeus saada tarvitsemaansa palvelua, tukea ja apua. On erinomaista, että muutosohjelmassa linjataan ennaltaehkäisyn vahvistamisesta, se on ollut vasemmiston tavoite pitkään. Muutosohjelma ei saa muodostua palveluiden lakkautuslistaksi, vaan sen lopputulemana Helsingin sotepe-palveluiden on kehityttävä toimivampaan suuntaan”, Valkama sanoo.