Tie­do­te: Ener­gian kal­lis­tu­mi­seen va­rau­dut­ta­va – hin­to­jen nousu ei saa joh­taa pal­ve­lu­jen hei­ken­tä­mi­seen!

Helsingin tulee varautua entistä kalliimman energian vaikutuksiin kaupungin talouteen, ettei palveluita heikennetä kesken vuoden. Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä vaatii, että kaupunki varmistaa riittävät taloudelliset resurssit, jotta palvelut saadaan turvattua energiakriisin keskellä.

Energian hinnan nousu on näkynyt maailmalla jo ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, ja sodan aiheuttamat hintojen nousun täydet seuraukset ovat vasta tulossa. Tilanne vaatii koko Euroopalta nopeampia investointeja fossiilittomaan energiantuotantoon, energiatehokkuuteen ja raideliikenteeseen mutta myös hintojen nousun kompensaatiota paikallisesti.

“Vaarana on, että energian hinnan nousu näkyy Helsingin asukkaille paitsi heidän omassa lompakossaan, myös kaupungin palveluiden heikentymisenä. Energian kohonnut hinta valuu samantien esimerkiksi jäähallien, uimahallien, koulujen ja päiväkotien ylläpidon kuluihin. Mikäli mitään ei tehdä, hintojen nousu tulee nakertamaan palveluita”, toteaa Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund

Koronapandemiaan vastattiin kaupungin budjetissa erillisellä tukipaketilla. Mikäli emme halua uusia iskuja esimerkiksi opetuksen rahoitukseen, liikuntapaikkojen ja kirjastojen aukioloaikoihin tai lasten harrastusmahdollisuuksiin, kaupungin on valmistauduttava taloudellisesti vastaamaan energian hinnannousun aiheuttamiin konkreettisiin haasteisiin vastaavalla tavalla.

“Helsingin tulee varautua ennalta hintojen nousun mahdollisiin vaikutuksiin. Tarvitsemme ennakoivaa ja pitkälle katsovaa taloudenpitoa, jotta kaupungin kriisinkestävyys vahvistuu. Meidän tulee valmistella taloudellisia toimia, joilla turvataan hyvät ja tasa-arvoiset palvelut kaupunkilaisille myös epävakaina aikoina”, Haglund päättää.