Tie­do­te: Asu­mis­krii­sin rat­kai­suun ja eriar­voi­suu­den eh­käi­syyn on löy­det­tä­vä va­rat

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä vaatii Helsingin kaupungin budjettineuvotteluissa ratkaisuja asumiskriisiin, työvoimapulaan ja luontokatoon. Ryhmä katsoo, että eriarvoisuuden ehkäisyn tulee olla tärkeimpiä painopisteitä ensi vuoden budjetissa.

“Oikeistohallituksen asumistuen leikkaukset osuvat kipeästi moniin helsinkiläisiin pienituloisiin. Kun samaan aikaan Heka on korottamassa vuokria ennätyspaljon, on kaupungin pakko löytää ratkaisuja tilanteeseen. Mikäli Helsinki käy liian kalliiksi pienituloisille asua, uhkaa kaupungin työvoimapula syventyä entisestään. Meillä ei ole varaa tällaiseen asumisen kriisiin”, valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund sanoo.

Ryhmä esittää ratkaisuksi tilanteeseen muun muassa ARA-tonttivuokrien tilapäistä alentamista Hekan vuokrankorotusten hillitsemiseksi ja kaupungin oman asumistuen käyttöönoton selvittämistä.

“Työvoimapula on kriittinen etenkin varhaiskasvatuksessa. Kaupungin pitää nostaa varhaiskasvatuksen palkat naapurikuntien tasolle. Tavoittelemme koko palkkaohjelmaan tuntuvaa korotusta ja HSL-lipun tarjoamista kaikille kaupungin työntekijöille.”

“Tarvitsemme kipeästi panostuksia myös segregaation ehkäisyyn, minkä vuoksi esitämme koulunuorisotyön vakinaistamista ja laajentamista. Lähiöihin on syytä panostaa omalla investointipaketilla ja turvata jokaiselle lapselle ja nuorelle hyvä koulupolku.”

Toimiva ja saavutettava joukkoliikenne kaikille kaupunkilaisille on avainasemassa kaupungin päästöjen painamisessa alas, minkä vuoksi neuvotteluissa on etsittävä ratkaisuja myös HSL:n talouteen.

”Esitämme lisää panostuksia luonnonsuojeluun ja luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Ollakseen hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä Helsingin on vähennettävä etenkin liikenteen päästöjä, mikä tarkoittaa lisää investointeja joukkoliikenteeseen sekä kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.”

Tärkeä edistysaskel kaupungin taloudenpidossa on ilmastobudjetoinnin käyttöönotto vasemmistoliiton aloitteen pohjalta. Lisäksi vasemmistoliiton viime vuosina vaatima avoimuus budjettiprosessista toteutuu tänä vuonna paremmin, kun kaupunki julkistaa viranhaltijoiden tekemän pohjaesityksen neuvotteluiden tueksi.

 

Vasemmistoliiton päätavoitteita budjettineuvotteluihin:

 

Ehkäistään eriarvoisuutta

 • Hillitään asumiskustannusten nousua Hekan asukkaille puolittamalla ARA-tonttien vuokrat.
 • Selvitetään kaupungin oman asumistuen perustamista.
 • Ehkäistään segregaatiota lähiöiden omalla investointipaketilla.
 • Vakinaistetaan koulunuorisotyö ja laajennetaan useampaan kouluun.
 • Turvataan sosiaali- ja terveyspalvelut! Parannetaan päihdepalveluiden päiväkeskusten saatavuutta ja pidetään psykiatrian laitospaikoista kiinni. Ei terveyskeskusmaksuille! 

Vahvistetaan peruspalveluita

 • Koulutuksesta ei leikata! Vahvistetaan ammatillista koulutusta ja varmistetaan, etteivät ryhmäkoot kasva.
 • Korotetaan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotyön avustuksia. 
 • Pidetään kiinni liikuntapaikoista! Varmistetaan riittävät rahat liikuntapaikkoihin ja niiden ylläpitoon.

Huolehditaan työntekijöistä

 • Nostetaan palkkaohjelman tasoa tuntuvasti.
 • Korotetaan varhaiskasvatuksen palkat samalle tasolle kuin naapurikunnissa!
 • Pidetään huoli tarveperustaista rahoitusta saavien koulujen henkilökunnan resursseista.
 • Tarjotaan HSL-lippu kaikille kaupungin työntekijöille.

Puolustetaan luontoa ja ilmastoa

 • Kasvatetaan kaupungin HSL:n maksuosuutta kohtuullisten lipunhintojen turvaamiseksi.
 • Raideliikenteen rakentamiseen vauhtia – Viikin-Malmin raitiotielle selkeä aikataulu investointiohjelmaan!
 • Korjataan Herttoniemen metroasema.
 • Panostetaan pyöräilyohjelmaan ja kävelyn edistämiseen.
 • Vahvistetaan luonnonsuojelun rahoitusta.
 • Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttamiselle riittävät resurssit!