Start­si­dan

VÄNSTERFÖRBUNDET

arbetar för ett jämlikt samhälle, som är hållbart i såväl socialt, ekonomiskt som ekologiskt avseende, och också globalt. Alla mänskor ska ha en tillräcklig utkomst, också de som är sjuka och arbetslösa. Ingen ska ha orimligt mycket, det ska beskattningen se till. Ett jämlikt samhälle är bäst för alla.

Alla ska ha tillgång till utbildning, meningsfullt arbete, kultur, vård och omsorg och också möjligheter att påverka sina livsbetingelser.

Ett socialt rättvist samhälle förutsätter också ekologisk hållbarhet. Naturresurserna måste förvaltas väl och klimatförändringen avvärjas.

Vänsterförbundet har sina rötter i arbetarrörelsens mer än hundraåriga kamp för jämlikhet och mot förtryck. Föregångaren till Vänsterförbundet, som grundades 1990, var DFFF (Demokratiska förbundet för Finlands folk).