Blo­gi: So­te­vaa­lit vai­kut­ta­vat myös hel­sin­ki­läi­siin

Ensimmäiset aluevaalit eli niin sanotut sotevaalit järjestetään nyt tammikuussa 2022. Vaalit järjestetään kaikkialla muualla Suomessa, paitsi Helsingissä ja Ahvenanmaalla. Vaaleissa valitaan aluevaltuustot uusille hyvinvointialueille, jotka päättävät vuodesta 2023 lähtien alueiden sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämisestä. Sote-palveluihin kuuluvat muun muassa terveydenhuolto, sosiaalityö, mielenterveyspalvelut, kotihoito, vanhushuolto, omaishoito sekä vammaispalvelut. Vaalit järjestetään osana sote-uudistusta.

Helsingissä ei käydä nyt vaaleja, sillä kaupunki itsessään muodostaa jo riittävän suuren kokonaisuuden omaksi hyvinvointialueekseen. Kaupunki järjestää jatkossakin itse sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunsa. Viime kevään kuntavaalit olivat siis käytännössä jo kaupungin sotevaalit. Valtaosa Helsingin sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevista päätöksistä tehdään omassa sote-lautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa myös tulevaisuudessa.

Sotevaaleilla on kuitenkin merkitystä myös helsinkiläisille. Suuri osa kaupungin erikoissairaanhoidosta järjestetään yhdessä muun Uudenmaan kanssa. Nykyinen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eli HUS muutetaan sote-uudistuksen myötä HUS-yhtymäksi. Sen jäseniä kuntien sijasta tulevat jatkossa olemaan hyvinvointialueet – myös Helsinki. 

 

Helsinkiläisten hoito jatkossa

 

HUS:lla on omat ylikunnalliset toimielimensä, joissa tehdään päätöksiä erikoissairaanhoidosta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin vastuulla on Uudenmaan sosiaali- ja terveyspalveluista vaativimmat. Erikoissairaanhoidosta esimerkki on psykiatrian osastohoito. Sote-uudistuksen myötä Helsingin kaupungin psykiatrian osastot tullaan yhdistämään HUS Psykiatrian kanssa.

Tulevissa vaaleissa valitaan siis henkilöt, jotka vaikuttavat myös Helsingin psykiatrisen hoidon järjestämiseen. Päätetäänkö kehittää haavoittuvimmassa asemassa olevien ja eniten kärsivien mielenterveyspotilaiden palveluita? Vai päätetäänkö panostaa nettiterapioihin ja palveluseteleihin työikäisiä ja työkykyisiä ajatellen? Kun Helsingin kaupungin psykiatrian osastot yhdistetään HUS Psykiatrian kanssa, täytyy päättää paljonko resursseja käytetään osastohoitoon ja voidaanko siitä yhä edelleen karsia.

Tällä hetkellä luottamuspaikat HUS:n hallitukseen, valtuustoon ja eri lautakuntiin jaetaan kuntavaalien vaalitulosten perusteella. On oletettavaa, että HUS-yhtymän perustamisen jälkeen tulevien toimielinten luottamuspaikat jaetaan aluevaalitulosten mukaisesti muuten kuin Helsingin osalta. Erikoissairaanhoidon järjestämisvastuu siirtyy HUS-yhtymälle vuoden 2023 alussa.

 

Sillä on suuri merkitys kuka päättää sote-palveluista

 

On vielä osittain hämärän peitossa, millä tavalla erikoissairaanhoito tullaan tulevaisuudessa myös Helsingissä järjestämään. HUS:n poliittisessa johdossa toimii nykyisin myös vasemmistoliiton edustajia, mikä takaa tasa-arvon puolustamisen koko Uudenmaan osalta. Olemme pystyneet puolustamaan työntekijöiden ja potilaiden etua sekä kohtuullisuutta, vaikka kaikissa eri toimielimissä emme olekaan ikävä kyllä edustettuna.

Terveydenhuolto on kallis investointi. Rahaa ei riitä kaikkeen, joten päättäjien pitää valita mitä ja miten toteutetaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen, johtaminen ja kehittäminen on täynnä arvovalintoja. Vaaleissa äänestävät perinteisesti hyväosaiset ihmiset ja äänestysprosentti uhkaa jäädä alhaiseksi. Huolena on, että sote-asioista tulevat jatkossa päättämään lähinnä ihmiset, jotka ovat työterveyshuollon piirissä ja jotka käyttävät muita enemmän yksityisten tuottajien palveluita. Tämä heikentää entisestään heikommassa asemassa olevien tilannetta.

Hyvinvoinnin ja terveyden on oltava kaikkien saatavilla. Uudellamaalla järjestettävillä alue- eli sotevaaleilla on merkitystä myös helsinkiläisille.

 

Samuel Adouchief

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen