Ryh­mä­aloi­te: Eriar­voi­suu­den ja il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta kes­ki­öön ko­ro­na­krii­sin jäl­ki­hoi­dos­sa

Helsingin vasemmistoliiton valtuustoryhmän jättämässä ryhmäaloitteessa ehdotetaan, että  eriarvoisuuden ja ilmastonmuutoksen torjunta nostetaan keskiöön koronakriisin jälkihoidossa. Ryhmän mukaan jälkihoito-ohjelmassa on erityisen tärkeää selvittää, miten tasoitetaan vaikutusta, jota korona on aiheuttanut haavoittuville ryhmille. 

“Korona ja rajoitustoimet ovat vaikuttaneet erityisen raskaasti moniin sellaisiin ihmisiin, jotka kuuluvat muutenkin haavoittuviin ryhmiin. Tarvitsemme painavia toimenpiteitä, joilla helpotamme näiden ihmisten elämää”, vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Anna Vuorjoki kommentoi.

Ryhmän mielestä on tärkeää seurata esimerkiksi oppimiserojen syntymistä, huono-osaisuuden lisääntymistä ja vanhusväestön hyvinvointia ja löytää ratkaisuja, joilla ongelmat jäävät mahdollisimman pieniksi. Ryhmä kartoittaisi myös koronakriisin etulinjassa olleiden kaupungin työntekijöiden jaksamista ja tekisi panostuksia heidän työhyvinvointiinsa.

Valtuustoryhmä katsoo, että samassa yhteydessä on myös syytä selvittää, miten koronakriisi vaikutti ilmastopäästöihin ja syntyikö poikkeusolosuhteissa sellaista osaamista, joka voisi auttaa vähentämään esimerkiksi matkustamista pysyvästi. Ryhmän mielestä on syytä selvittää myös, miten investointeja voitaisiin kohdentaa tavalla, joka samanaikaisesti lisää työllisyyttä ja tukee ilmastotyötä.

Ryhmäaloite on luettavissa kokonaisuudessaan täällä.