Ryh­dy de­mo­kra­tian san­ka­rik­si – il­moit­tau­du vaa­li­lau­ta­kun­taan va­paa­eh­toi­sek­si!

Tulevien presidentinvaalien ja europarlamenttivaalien äänestyksen järjestämiseen haetaan tekijöitä! Äänestämisen käytännön järjestelyistä vastaavat vaalilautakunnat ja -toimikunnat. Hae vapaaehtoiseksi vaalilautakuntaan tai -toimikuntaan alla olevalla lomakkeella 30.9.2023 mennessä.

Vaalilautakunnassa toimiminen on paitsi helppoa ja mukavaa, myös demokratian toteutumisen kannalta olennaisen tärkeää. Mukaan voi mainiosti tulla, vaikkei olisikaan vasemmistoliiton jäsen. Tällä kertaa haemme vapaaehtoisia, jotka ovat käytettävissä samaan tehtävään sekä alkuvuoden presidentinvaaleissa että kesäkuun europarlamenttivaaleissa.

 • Presidentinvaalien varsinaiset vaalipäivät (1. ja 2. kierros): 28.1.2024 ja 11.2.2024
 • Europarlamenttivaalien varsinainen vaalipäivä: 9.6.2024
 • Lisätietoa vaaleista: https://vaalit.fi/etusivu

 

Vaalilautakunnan ja -toimikunnan tehtävät:

 • Äänestyspaikan valmistelu ja ylläpitäminen vaalipäivänä.
 • Äänestäjien henkilöllisyyden varmistaminen.
 • Annettujen äänten vastaanottaminen.
 • Äänestäjien opastaminen.
 • Alustavan ääntenlaskennan suorittaminen.

Vaalilautakunnan jäsenen tai varajäsenen tehtävä ei vaadi aiempaa kokemusta, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tehtävissä aiempi kokemus katsotaan hyödyksi.

Vaalitoimikunnan tehtävät ovat muuten samat kuin lautakunnalla, mutta toimikunta vastaa ennakkoäänestyksen järjestämisestä. Kotiäänestyksen vaalitoimitsijalla tulee olla käytössä oma auto, jonka käytöstä saa erillisen korvauksen. Jäsenen ja varajäsenen tehtävällä ei ole käytännössä eroa.

 

Kuka voi toimia vaalilautakunnassa?

Vaalilautakunta koostuu eri puolueiden esittämistä jäsenistä. Vaalilautakunnan jäsenen kotipaikkana tulee olla Helsinki ja hänellä tulee olla äänioikeus vaaleissa. Tehtäviin ei voi osallistua, jos on itse ehdolla vaaleissa. Ehdokkaana olevan läheinen voi toimia vaalilautakunnassa, mutta hän ei saa toimia äänestäjän valitsemana vaaliavustajana, kotiäänestyksessä eikä laitosäänestyksessä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee olla 40% sekä naisia että miehiä juridiselta sukupuoleltaan. Tästä johtuen asiaa joudutaan kysymään ja se määrittää olennaisesti paikkajakoa.

 

Tehtävästä maksettava palkkio

Tehtävissä toimimisesta maksetaan päiväkohtainen palkkio, josta 25 % puolueveron oton jälkeen maksetaan:

 • Puheenjohtaja: 285 €
 • Varapuheenjohtaja: 232,5 €
 • Jäsen ja varajäsen: 195 €
 • Kotiäänestyksen vaalitoimitsija: 255 €

Jokaisen tehtävän vastaanottaneen on annettava suostumus puolueveron (25 %) pidättämiseksi. Suostumus annetaan perustietolomakkeen täyttämisen yhteydessä yleensä äänestyspäivänä äänestyspaikalla. Lisätietoja puolueverosta voi tiedustella toiminnanjohtajalta.

 

Lisätiedot:

Ronja Turkka, Helsingin Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, 040 593 1979, vasemmistohelsinki@gmail.com

Toni Asikainen, toiminnanjohtaja, 040 664 5901, toni.asikainen@vasemmistoliitto.fi

 

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi tällä lomakkeella 30.9.2023 mennessä.