Ra­ken­ne­taan jouk­ko­lii­ken­ne, jo­ka kuu­luu meil­le kai­kil­le – ei vain har­voil­le mak­su­ky­kyi­sil­le

Joukkoliikenteen lippujen hintoja ei ole pakko korottaa.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen lippujen hintoihin on esitetty todella suuria korotuksia. Korotukset ovat huomattavasti suurempia kuin aiemmin, keskimäärin n. 10 prosenttia. Vasemmistoliitto vastustaa lippujen hintojen nostamista, sillä lipunhinnoissa on kysymys tasa-arvosta, ilmastotavoitteista ja kaikkien oikeudesta liikkua. Eri alennus- ja maksuttomuusryhmien, kuten opiskelijoiden, eläkeläisten ja koululaisryhmien, lippuja ei myöskään tule heikentää nykyisestä.

Vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi on, jos niitä halutaan vain etsiä ja käyttää. HSL:n hallituksella on vielä mahdollisuus esittää, että korotukset perutaan.

 

Lippujen hintoja ei ole pakko korottaa 

Bussien, ratikoiden, junien, metron ja Suomenlinnan lautan lipunhinnoista päättää HSL:n hallitus. Se kokoontui päättämään hinnoista ja vuosien 2023-2025 rahankäytöstä viikko sitten tiistaina 25.10.

HSL:n hallituksessa vasemmistoliittoa edustava Elina Kauppila esitti tuossa kokouksessa, ettei lippujen hintoja nostettaisi.

Muut puolueet eivät tukeneet vasemmiston esitystä, vaan lippujen hintojen korotukset hyväksyttiin. Tarkempaa päätöstä eri lippuryhmien hinnoista päätettiin lykätä viikolla, mutta sellaisilla ehdoilla, jotka todennäköisesti johtavat lippujen kallistumiseen ennakoitua enemmän.

Nostamalla lippujen hintoja, heikentämällä eri ryhmien alennuksia ja poistamalla koululaisryhmien maksuttomat matkat halutaan kerätä noin 14 miljoonaa euroa lisätuloja HSL:lle. Tämä summa voitaisiin kuitenkin kattaa esimerkiksi aikaisemmilta vuosilta kertyneellä ylijäämällä ja näin perua hinnankorotukset.

Vuonna 2022 HSL:n tuloksen ennakoidaan jäävän 57 miljoonaa plussalle. Yleensä HSL palauttaa mahdollisen ylijäämän kunnille. Nyt HSL on kuitenkin esittämässä, että osa plussatuloksesta jätettäisiin epävarman taloustilanteen vuoksi toistaiseksi käyttämättä.

Sen sijaan, että aikaisempina vuosina kertynyttä ylijäämää* jätetään tässä tilanteessa käyttämättä, se voitaisiin vasemmistoliiton mielestä käyttää siihen, ettei lippujen hintoja koroteta. Tämä on erityisen perusteltua tilanteessa, jossa merkittävä osa ylijäämästä johtuu ylimääräisestä valtion koronatuesta.

 

Pitkäaikaisempia ratkaisuja tulee etsiä yhdessä

HSL saa tuloja muualtakin kuin lipputuloista. Noin puolet sen tuloista ovat HSL-alueen kuntien maksamaa tukea. Kuntien joukkoliikenteeseen ohjattavista rahoista päätetään muualla, mutta HSL:n budjetin sisällä on liikkumavaraa. HSL:n taloutta suunnitellaan useammaksi vuodeksi kerrallaan, mikä mahdollistaa pitkäjänteisemmän suunnittelun.

Melkein kaikki puolueet ovat sanoneet vastustavansa lippujen hintojen korottamista. Vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi on ja niitä toivoisi kaikkien puolueiden etsivän yhdessä.

Tärkeintä olisi nyt perua lippujen hintojen korotukset vuodelle 2023 ja hakea tulevina vuosina pidempiaikainen ratkaisu joukkoliikenteen rahoitukselle.

Aikaa torjua korotukset vielä on, sillä HSL päätti siirtää lopullista päätöstä rahojen käytöstä viikolla, tiistaille 1.11. Muutoksia lipunhintoihin on vielä tuolloin mahdollista tehdä.

 

Joukkoliikenne on ilmastokestävämmän tulevaisuuden keskeisimpiä palveluita

Matkustajamäärissä on tänä syksynä nähty nopeaa kasvua koronavuosien jälkeen. Lippujen hintojen korottaminen tilanteessa, jossa matkustajia pyritään houkuttelemaan takaisin julkisen liikenteen pariin ei ole järkevää.

Joukkoliikenteessä on kyse ilmastosta, tasa-arvosta ja kaikkien oikeudesta liikkua. Liikenteen päästöjä ei saada vähennettyä ilman, että suurempi osa kaupunkilaisista päätyy valitsemaan bussin, ratikan tai junan henkilöauton sijasta. Lippujen hintojen korottaminen ei auta pääsemään tähän tavoitteeseen, päinvastoin. Lisäksi korotukset uhkaavat kasvattaa eriarvoisuutta entisestään, sillä hinnat ovat jo nyt korkeita pienituloisille.

Joukkoliikenne on yksi ilmastokestävämmän tulevaisuuden keskeisimmistä palveluista. Julkisesta liikenteestä tulisi rakentaa niin hyvä palvelu, että se olisi jokaisen kaupunkilaisen ensisijainen vaihtoehto liikkua kaupungissa.

Esimerkiksi Saksassa on toteutettu kokeilu, jossa joukkoliikenteen lippu maksoi vain 9 euroa kuukaudessa. Tämä lisäsi joukkoliikenteen käyttöä erityisesti pienituloisilla ja vähensi liputta matkustamista ja päästöjä merkittävästi. Vasemmistoliitto olisi valmis toteuttamaan vastaavan kokeilun HSL:n alueella.

Helsinki on jo jäänyt jälkeen liikenteen päästöjen vähentämisestä. Tilanteeseen on löydettävä ratkaisut ja nopeasti. HSL:n talous tulee ajatella uudelleen, jotta saamme rakennettua joukkoliikenteestämme maailman parhaan kaikille. Ei vain harvoille maksukykyisille.

 

*Tässä vielä tarkat luvut:

  • Aikaisempina vuosina kertynyt ylijäämä on yhteensä 65,2 M€.

Tästä HSL esittää nyt, että vuosien 2023-2025 aikana:

  • Kunnille palautetaan 43,4 M€.
  • Jätetään toistaiseksi käyttämättä 21,7 M€.

Vasemmistoliitto sen sijaan esittää seuraavaa:

  • Käytetään toistaiseksi käyttämättä jäävästä ylijäämästä 14,4 M€ vuoden 2023 lipunhintojen korotusten perumiseen.
  • Jätetään liikkumavaraa vielä 7,3 M€.
  • Etsitään vuoden 2023 aikana jäsenkuntien ja valtion kanssa ratkaisu, joka tähtää lipunhintojen korotusten perumiseen kokonaan ja HSL:n talouden vahvistamiseen pitkällä aikavälillä.