Por­mes­ta­rin tuo­ta­va yli­ty­soi­keus pää­tök­sen­te­koon he­ti, jot­ta kou­lu­tus­leik­kauk­set voi­daan pe­rua

Syksyllä 2020 kokoomus, vihreät, SDP ja RKP sopivat budjetista, jossa koulutuksesta leikattiin 22 miljoonaa euroa. Vasemmistoliitto lähti neuvotteluista, sillä puolue ei voinut hyväksyä koulutuksesta leikkaamista keskellä lähihistorian suurinta kriisiä.

Maaliskuussa kävi ilmi, että kaupunki on tehnyt yli 500 miljoonan euron ylijäämän. Julkisessa keskustelussa nousi vasemmistoliiton pitkäjänteisen työn ansiosta laaja kritiikki syksyllä sovittuja koulutusleikkauksia kohtaan. Huhtikuussa kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti ylitysoikeutta budjettiin niin, että peruskouluun kohdistuvat leikkaukset saataisiin peruttua. Vasemmistoliitto esitti tuolloin kaikkien leikkausten perumista.

Koulut ovat kuitenkin edelleen tilanteessa, jossa ensi syksyn opetusta valmistellaan leikkausten pohjalta. Koulutusleikkausten perumista ei ole tuotu päätöksentekoon riittävän nopeasti, vaan Helsingin pormestari Jan Vapaavuori viivyttää päätöksentekoa.

”Olemme vedonneet pormestari Vapaavuoreen kaupunginhallituksen kokouksessa tänään, jotta hän toisi ylitysoikeuden poliittiseen päätöksentekoprosessiin viipymättä. On täysin kestämätöntä, että olemme edelleen tilanteessa, jossa massiiviset koulutusleikkaukset ovat astumassa voimaan ellei ylitysoikeutta voida poliittisella enemmistöllä myöntää.” vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo sanoo.

Konkreettisesti tämä vastuuton viivyttely tarkoittaa sitä, että koulut varautuvat syksyyn suurentamalla ryhmäkokoja, vähentämällä oppilaiden henkilökohtaisen tuen määrää, leikkaamalla opetusta ja vähentämällä opetushenkilökuntaa, kaventamalla toisen asteen kurssitarjontaa ja mahdollisesti lakkauttamalla joitakin ammatillisia koulutusohjelmia.

Vasemmistoliitto vaatii, että päätöksentekoon tuodaan viipymättä esitys kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylitysoikeudesta sen suuruisena, että kaikki syksyllä sovitut leikkaukset perutaan. Koulut tarvitsevat tiedon syksyn budjetista välittömästi. Ellei näin tapahdu syksy aloitetaan Helsingin kouluissa radikaalisti nykyistä heikommassa tilanteessa, eikä kaupunki pysty riittävällä tavalla puuttumaan koronapandemian aiheuttamaan oppimisvajeeseen.

Lisätietoja:

Veronika Honkasalo
veronika.honkasalo@eduskunta.fi
040 5559409