Pi­de­tään jul­ki­nen lii­ken­ne jul­ki­se­na – ei yh­tiöi­te­tä yh­tiöit­tä­mi­sen vuok­si!

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä katsoo, että Helsingin kaupungin ajama HKL:n yhtiöittämishanke tulee hylätä.

Teksti: "Pidetään julkinen liikenne julkisena."

 

Helsingin kaupunginhallituksen enemmistö päätti 13.9. kokouksessaan esittää raideliikenteen yhtiöittämistä kaupunginvaltuustolle. Valtuusto käsittelee asiaa reilun viikon päästä 22.9. kokouksessaan. Vasemmisto on vastustanut hanketta alusta saakka, sillä pahimmillaan hanke rapauttaa demokratiaa ja heikentää työntekijöiden asemaa.

”Yhtiöittämishanketta on viety eteenpäin tiukalla aikataululla sekä ilman kunnollista arviointia muista yhteistyön tavoista Espoon ja Vantaan kanssa. Vasemmisto kannattaa Vantaalla raitiovaunua, mutta päätös raitiovaunusta ei edellytä yhtiöittämistä. Kerran yhtiöitettyä toimialaa ei saa enää muutettua julkiseksi takaisin”, kaupunginhallituksen jäsen Minja Koskela toteaa. 

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitosta yritettiin yhtiöittää jo 2010-luvun puolivälissä, mutta silloin hanke kaatui. Nyt yhtiöittämistä yritetään uudelleen Vantaan raitiovaunuhankkeeseen vedoten. Yhtiöittäminen tarkoittaa julkisen toimialan muuttamista yhtiömuotoon. Yhtiömuoto on perusteltu silloin, kun alalla toimii myös yksityisiä toimijoita. Julkisen liikenteen kohdalla näin ei ole.

Helsinki on tästä huolimatta vienyt hanketta eteenpäin. Raideliikenteen yhtiöittämispyrkimysten taustalla on ajatus yhteisestä yhtiöstä Espoon ja Vantaan kanssa. Espoo ilmoitti keväällä, ettei se ole hankkeesta kiinnostunut. Vantaalla taas ei raideliikennettä vielä ole. Myös työntekijät ovat ilmaisseet huolensa hankkeen vaikutuksista asemaansa.

”Työntekijöiden huoli yhtiöittämisen mahdollisista vaikutuksista työehtoihin on otettava vakavasti. Se on vastuullisen ja työntekijöiden oikeuksia edistävän työnantajan, eli tässä tapauksessa Helsingin kaupungin, velvollisuus. Olipa yhtiöittämisestä mitä mieltä tahansa, työntekijöitä tulee aidosti kuunnella. Heille ei saa jäädä oloa, että heidän näkemyksensä ja huolensa on sivuutettu”, Koskela päättää.

 

Lisätietoja:

Minja Koskela

Kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen