Pet­ra Ma­lin ti­lin­pää­tös­pu­hees­sa: Po­li­tii­kan teh­tä­vä on elä­män­laa­dun var­mis­ta­mi­nen

Helsingin vasemmistoliiton kaupunginvaltuutetun Petra Malinin pitämä ryhmäpuhe kaupunginvaltuuston tilinpäätöskeskustelussa keskiviikkona 19. toukokuuta:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja helsinkiläiset,

Elämän perusedellytysten luominen ja elämänlaadun parantaminen. Kun me valtuutetut tänään käsittelemme tilinpäätöstä, on meidän kaikkien hyvä muistuttaa itseämme siitä, mikä lopulta on kunnan perustehtävä. Sitä on kaupunkilaisten hyvinvoinnista huolehtiminen, mikä tarkoittaa tietoista resurssien kohdentamista esimerkiksi terveyden edistämiseen, kaupunkilaisten toimintakyvyn lisäämiseen sekä sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäisyyn. Näitä tehtäviä toteutetaan kaikilla kaupungin sektoreilla, ja ne tehtävät ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan syvintä ydintä.

Helsinki on monella mittarilla vauras kaupunki. Siitä kertoo esimerkiksi tämän tilikauden tulos, yli 386 miljoonaa euroa, joka on lähes 200 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Tämänkaltaiset luvut kuulostavat tietenkin hyvältä, mutta kertovatko ne vielä helsinkiläisten hyvinvoinnista tai elämän laadusta?

 

Hyvät valtuutetut,

Viime viikolla saimme kuulla valtuustoseminaarissa esittelyjä eri kaupungin toimialojen tilanteesta valtuustokauden puolivälissä. Vaikka Helsinki on kehittynyt monessa asiassa kohti parempaa, kokonaiskuva ei ole pelkästään valoisa. Ongelmia on monenlaisia, ja monet niistä vakavia:

Useat toimialamme kärsivät kovasta henkilöstövajeesta. Osaavien työntekijöiden puute vaivaa erityisesti varhaiskasvatusta, vanhustenhoitoa ja sosiaalityötä, ja aivan erityisen vaikea tilanne on ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen puolella. Kaupunkilaisten kannalta työntekijöiden puute tarkoittaa erityisesti yhtä asiaa: ettei kaikille kuuluvien palveluiden saaminen ole varmaa tai niiden laatu riittävää.

Vakavan työntekijäpulan rinnalla Helsinkiä vaivaa myös työntekijöiden uupuminen. Valtuustoseminaarissa tosiaan kuulimme, että aivan jokaisella Helsingin toimialalla töitä tehdään jaksamisen äärirajoilla. Tämä on vakava viesti, johon jokaisen meistä päättäjistä pitäisi havahtua. Haluammeko olla sellainen työnantaja, jonka palveluksessa työntekijät uupuvat ja palavat loppuun vai sellainen, jossa työntekijämme voivat hyvin ja näin pääsevät toteuttamaan parasta potentiaaliaan? Vasemmistoliiton näkemys on selvä: kaupungin on huolehdittava nykyistä paremmin siitä, ettei yksikään työntekijä kaadu liian suuren työtaakan alle.

Ongelmamme eivät kuitenkaan liity vain kaupungin henkilöstöön, vaan myös esimerkiksi lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin ja muihin hauraimmassa asemassa oleviin kaupunkilaisiin. Tarkastuskertomuksen mukaan lähes 80 prosenttia Helsingin koulujen rehtoreista on sitä mieltä, etteivät kaikki tukea tarvitsevat lapset saa riittävästi apua. Rehtoreiden enemmistön mukaan myöskään perusopetuksen laatu ei ole alueellisesti tasa-arvoista. Lapset ja nuoret eivät saa apua mielenterveyden ongelmiin riittävän nopeasti ja helposti. Tämän pohjalta kenellekään ei pitäisi olla epäselvää, että koulujen, oppimisen tuen ja nuorten mielenterveyspalvelujen resursseja tulee seuraavassa budjetissa kasvattaa.

 

Hyvät valtuutetut,

Maailman toimivimmassa kaupungissa aivan jokaisesta kaupunkilaisesta pidetään hyvää huolta. Työntekijöiden, lasten, nuorten ja vanhusten ahdingon lisäksi Helsingissä monien heikoimmassa asemassa olevien aikuisten asema on huonontunut entisestään. Tarkastuskertomuksen mukaan yksi syy tähän ovat toimeentulotuen Kela-siirron ongelmat, joiden vuoksi aikuissosiaalityössä ei ole edelleenkään riittävästi aikaa kohdata apua tarvitsevia kaupunkilaisia. Me vasemmistoliiton valtuustoryhmässä haluamme nähdä tämän tiedon johtavan yhteen lopputulokseen yli muiden: aikuissosiaalityön resurssien parantamiseen. Se auttaisi niin työllistymistä kuin lukuisien lapsiperheiden asemaa.

Samaan aikaan meidän on tehtävä kaikkemme, että kannamme oman vastuumme myös tulevien sukupolvien tulevaisuudesta. Sitä ei ole, ellemme huolehdi siitä, että ekosysteemimme selviää. Tulevassa talousarviossa meidän on varmistettava riittävät resurssit, jotta todella olemme hiilineutraaleja vuoteen 2035 mennessä. Kuten viime viikolla valtuustoseminaarissa kuulimme, nykyiset toimenpiteet ovat tavoitteeseemme nähden täysin riittämättömiä.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Hyvinvointi, korkea elämänlaatu ja hyvä arki eivät ole harvojen oikeuksia, vaan kuuluvat kaikille. Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on rakennettu pitkälti kuntien varaan, ja me valtuutetut teemme ratkaisuja, jotka joko heikentävät tai parantavat kaupunkilaisten arkea Helsingissä. Kun työntekijämme uupuvat tai heitä ei ole riittävästi huolehtimaan palveluista tai kun kaupunkilaiset iästä riippumatta eivät saa riittävästi tukea silloin kun tarvitsevat, on kysyttävä, huolehdimmeko riittävän hyvin niistä perustehtävistä, joita meillä kaupunkina on.

Me vasemmistoliitossa iloitsemme jokaisesta kehitysaskeleesta, jonka Helsinki on ottanut kohti kaikille hyvää kaupunkia. Kiitämme tarkastuskertomuksen tekoon osallistuneita ja kannatamme tilinpäätöksen hyväksymistä. Seuraavassa budjetissa haluamme nähdä kuitenkin vieläkin vahvempia panostuksia ihmisiin – siis heihin, jotka tekevät Helsingin. Vain niin toteutamme sitä, minkä pitäisi olla kaiken poliittisen toimintamme ytimessä: aivan kaikkien kaupunkilaisten elämänlaadun varmistaminen.