Paa­vo Ar­hin­mä­ki kult­tuu­rin ja va­paa-ajan apu­lais­por­mes­ta­rik­si, Min­ja Kos­ke­la kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen jä­se­nek­si

Helsingin Vasemmistoliitto päätti luottamushenkilövalinnoista kokouksessaan 15.7.2021. Helsingin Vasemmistoliitto nimesi Paavo Arhinmäen kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestariksi. Kaupunginhallituksen jäseneksi valittiin Minja Koskela.

Apulaispormestarin tehtävän lisäksi Paavo Arhinmäki toimii jäsenenä kaupunginhallituksessa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana. 

Minja Koskelan varajäsenenä kaupunginhallituksessa toimii Suldaan Said Ahmed ja Paavo Arhinmäen varajäsenenä Titta Hiltunen.  

Kaupunkiympäristölautakuntaan valittiin varsinaisiksi jäseniksi Mia Haglund ja Tuomas Nevanlinna ja kasvatus- ja koulutuslautakunnan jäseniksi Petra Malin ja Vesa Korkkula. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa jäsenenä on Paavo Arhinmäen lisäksi Veronika Honkasalo. Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäseneksi valittiin Samuel Adouchief.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) hallituksen jäseneksi valittiin Anna Vuorjoki. Helen Oy:n hallituksen jäseneksi valittiin Mai Kivelä ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallituksen jäseneksi Elina Kauppila.  

Helsingin Vammaisneuvoston puheenjohtajaksi valittiin Marja Kaitaniemi. 

Lisätiedot: 

Helsingin Vasemmistoliiton puheenjohtaja Antti Kauppinen, p. +358 50 5748323 

 

 

LUOTTAMUSPAIKAT 2021  Tehtävä  Esitys 
 

Kaupunginhallitus + tarkastuslautakunta 

   
Apulaispormestari  Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialue  Paavo Arhinmäki 
Kaupunginhallitus  Jäsen  Minja Koskela 
Kaupunginhallitus  Jäsen  Paavo Arhinmäki 
Kaupunginhallitus  Varajäsen  Suldaan Said Ahmed 
Kaupunginhallitus  Varajäsen  Titta Hiltunen 
Elinkeinojaosto  Jäsen  Minja Koskela 
Elinkeinojaosto  Varajäsen  Suldaan Said Ahmed 
Konsernijaosto  Jäsen  Titta Hiltunen 
Konsernijaosto  Varajäsen  Paavo Arhinmäki 
Tarkastuslautakunta  Jäsen  Sandra Hagman 
Tarkastuslautakunta  Varajäsen  Jani Valpio 
 

Lautakunnat 

   
Kaupunkiympäristölautakunta  Jäsen  Tuomas Nevanlinna 
Kaupunkiympäristölautakunta  Varajäsen  Noora Laak 
Kaupunkiympäristölautakunta  Jäsen  Mia Haglund 
Kaupunkiympäristölautakunta  Varajäsen  Arvind Ramachandran 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta  Jäsen  Vesa Korkkula 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta  Varajäsen  Anna Lemström 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta  Jäsen  Petra Malin 
Kasvatus- ja koulutuslautakunta  Varajäsen  Sami Säynevirta 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  Puheenjohtaja  Paavo Arhinmäki 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  Varajäsen (puheenjohtaja)  Ajak Majok 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  Jäsen  Veronika Honkasalo 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta  Varajäsen  Frank Muttilainen 
Sosiaali- ja terveyslautakunta  Jäsen  Samuel Adouchief 
Sosiaali- ja terveyslautakunta  Varajäsen  Meri Valkama 
 

Jaostot 

   
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  Jäsen  Eliel Kilpelä 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto  Varajäsen  Isabella Åberg 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto  Varapuheenjohtaja  Anna Lemström 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto  Varajäsen (varapuheenjohtaja)  Aydin Saiyar 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto  Jäsen  Sami Säynevirta 
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto  Varajäsen  Fatma Yasa 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  Varapuheenjohtaja  Noora Laak 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  Varajäsen (varapuheenjohtaja)  Reko Ravela 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  Jäsen  Santtu Salmela 
Kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaosto  Varajäsen  Julia Saarholm 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto  Jäsen  Laura Kolehmainen 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto  Varajäsen  Jan Österberg 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto  Jäsen  Antti Kauppinen 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuurijaosto  Varajäsen  Laura Lintula 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto  Puheenjohtaja  Frank Muttilainen 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto  Varajäsen (puheenjohtaja)  Elina Vainikainen 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto  Jäsen  Hanna Mithiku 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan liikuntajaosto  Varajäsen  Ahmad Hosseini 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto  Jäsen  Vili Saarnio 
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto  Varajäsen  Anni Pihlaja 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  Jäsen  Maija Karhunen 
Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaosto  Varajäsen  Seppo Koskinen 
 

Toimikunnat 

   
Digitalisaatiotoimikunta  Varapuheenjohtaja  Mira-Veera Auer 
Digitalisaatiotoimikunta  Varajäsen (varapuheenjohtaja)  Taavi Heikkilä 
Digitalisaatiotoimikunta  Jäsen  Mikko Aulio 
Digitalisaatiotoimikunta  Varajäsen  Kiira Koivunen 
Kaksikielisyystoimikunta  Jäsen  Emilia Leinonen 
Kaksikielisyystoimikunta  Varajäsen  Valtteri Meriruoko 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta  Jäsen  Minna Majaniemi 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunta  Varajäsen  Ahmad Noor Hassan 
Vammaisneuvosto  Puheenjohtaja  Marja Kaitaniemi 
Vammaisneuvosto  Varajäsen (puheenjohtaja)  Orjo Pättiniemi 
Vanhusneuvosto  Jäsen  Jussi Silvonen 
Vanhusneuvosto  Varajäsen  Minna Sirnö 
 

Muut luottamushenkilöt 

   
HKL:n johtokunta  Jäsen  Anu Suoranta 
HKL:n johtokunta  Varajäsen  Markus Lehtola 
Poliisin neuvottelukunta  Jäsen  Outi Alanen 
Poliisin neuvottelukunta  Varajäsen  Tommi Mäklin 
 

Konsernit ja säätiöt 

   
Helen Oy  Jäsen  Mai Kivelä 
Helsingin Asumisoikeus Oy  Jäsen  Heta Tuura 
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr  Puheenjohtaja  Kirsi Pihlaja 
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr  Varajäsen  Kimmo Nurminen 
Helsingin kaupunkitilat Oy  Jäsen  Henrik Nyholm 
Helsingin Seniorisäätiö sr  Jäsen  Mirja Arajärvi 
Helsingin Seniorisäätiö sr  Varajäsen  Torsti Alhava 
Helsingin tapahtumasäätiö sr   Jäsen  Feniks Willamo 
Helsingin teatterisäätiö sr  Puheenjohtaja  Mike Pohjola 
Jääkenttäsäätiö sr  Jäsen  Sanna Wuorio 
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3  Jäsen  Marika Väisänen 
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab  Puheenjohtaja  Sirpa Puhakka 
Teatterimuseon säätiö sr (edustajisto)  Jäsen  Pauli Jokinen 
Teatterimuseon säätiö sr (edustajisto)  Varajäsen  Saana Simonen 
UMO-säätiö sr  Jäsen  Salla Viitanen 
Vuosaaren Urheilutalo Oy  Jäsen  Juho Lehto 
 

Ylikunnalliset luottamuspaikat 

   
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus  Jäsen  Elina Kauppila 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallitus  Varajäsen  Ilpo Haaja 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus  Jäsen  Anna Vuorjoki 
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus  Varajäsen  Antti Kaajakari 
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallitus  Jäsen  Eeva-Maria Grekula 
Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen hallitus  Varajäsen  Mikko Vallius